Vyhláška ÚVZ SR č. 18 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

18/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11/2022 V. v. SR.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022 zo dňa 24. februára 2022.