Vyhláška ÚVZ SR č.17 – opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

17/2022 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2022 zo dňa 15. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 33/2022 zo dňa 20. apríla 2022.