Vyhláška ÚVZ SR č. 13 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

13/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 19/2022 zo dňa 11. februára 2022.