Vyhláška ÚVZ SR č. 11 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

11/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 18/2022 zo dňa 11. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022 zo dňa 24. februára 2022.