Vyhláška ÚVZ SR č. 10 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

10/2022 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 21/2022 zo dňa 15. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 28/2022 zo dňa 10. marca 2022.