Vyhláška ÚVZ SR č. 1 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

1/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Ustanovenie § 2 ods. 7 stráca účinnosť 10. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 6/2022 zo dňa 17. januára 2022.