Vyhláška ÚVZ SR 67/2020 – izolácia pozitívnych osôb a karanténa osôb v úzkom kontakte s pozitívnou osobou

67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Táto vyhláška ustanovuje:

a) izoláciu osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19,
b) karanténu osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
c) úpravu práv a povinností osôb v osobitnom režime.