Vyhláška RÚVZ Prievidza č. 277 – opatrenia pre okresy PD a PE – zákaz prezenčného vzdelávania

277/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembra 2021.