»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Vakcinačné centrum

Vakcinačné centrum v Nemocnici Bojnice

Informácie ohľadom vakcinácie proti COVID 19 ako aj prehlásenie termínov na telefónnom čísle nemocnice v Bojniciach – Vakcinačné centrum tel. 046/5112649 alebo 0905 325 482 – dostupné počas pondelka až piatku v čase medzi 8.00 – 15.00 hod. (prestávka medzi 12.00 až 13.00 hod.)

Vakcinačné centrum v Nemocnici Bojnice sa nachádza v budove oddelenia klinickej mikrobiológie – vchod od ulice Školská, pozri mapku.

 

Vakcinačné centrum TSK v Prievidzi

V prípade ak Vám uplynula doba od prvého očkovania a nemáte SMS na druhý termín, informujte sa na čísle 032/6555150 o možnosti očkovania (druhý termín).

Bližšie informácie nájdete na web stránke www.tsk.sk.

 

Pre bližšie informácie sa vždy obráťte na vakcinačné centrum, kde je klient objednaný.