Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 8. týždeň 2023

V 8. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. Špeciálna základná škola Handlová. Opatrenie platné od 21.02.2023 do 24.02.2023 vrátane.
  2. Základná škola Čavoj. Opatrenie platné od 22.02.2023 do 24.02.2023 vrátane.
  3. SOŠ J.Kalinčiaka1, Prievidza – II.B. Opatrenie platné od 23.02.2023 do 24.02.2023 vrátane.

posledná aktualizácia: 23.02.2023/10:36