V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 4. týždeň 2023

V 4. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. MŠ Brodzany. Opatrenie platné od 24.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
  2.  1.trieda MŠ Malinovského Partizánske. Opatrenie platné od 24.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
  3. MŠ Makarenkova Partizánske. Opatrenie platné od 26.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
  4. MŠ Nitrianske Sučany. Opatrenie platné od 26.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.

posledná úprava: 25.01.2023/14:17