Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 4. týždeň 2023

V 4. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. MŠ Brodzany. Opatrenie platné od 24.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
  2.  1.trieda MŠ Malinovského Partizánske. Opatrenie platné od 24.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
  3. MŠ Makarenkova Partizánske. Opatrenie platné od 26.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
  4. MŠ Nitrianske Sučany. Opatrenie platné od 26.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.

posledná úprava: 25.01.2023/14:17