Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 13. týždeň 2023

V 13. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. e- Škola Prievidza – Materská škola. Opatrenie platné od 03.04.2023 do 06.04.2023 vrátane.