Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 12. týždeň 2023

V 12. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. MŠ Lipník. Opatrenie platné od 22.03.2023 do 24.03.2023 vrátane.
  2. MŠ Brodzany. Opatrenie platné od 24.03.2023 do 31.03.2023 vrátane.