https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (3. aktualizácia)

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky (3. aktualizácia) týkajúce sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2.