Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (2. aktualizácia)

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky (2. aktualizácia) týkajúce sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2.