»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Usmernenie – Fungovanie v 3. stupni ohrozenia

1. Tréningy mládežníckych registrovaných športových klubov (nevzťahuje sa § 2 ods. 3 písm. f) vyhlášky č. 258), vianočné trhy, iné pohybové voľnočasové aktivity (pilates, zumba, aerobic, bodyart, joga atď.), voľnočasové krúžky, ktoré nespadajú pod rezort školstva – ÁNO pri nasledovných variantoch:

Platí vyhláška č. 258 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozené verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí:

  • Ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám a právnickým osobám sa nariaďuje pri usporadúvaní hromadných podujatí v územných okresoch 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u dodržať kapacitu max. 6 osôb v režime OTP – viď § 2 ods. 2, písm. a).
  • Alebo hromadné podujatie do 50 osôb v režime OP – viď  §2 ods. 3, písm. a)

Zároveň platí:

  • Nutnosť usporiadateľa archivovať zoznam účastníkov po dobu 2 týždňov (aj pri počte 6 osôb)
  • Pri podujatí do 50 osôb je potreba udalosť nahlásiť aj na RÚVZ 48h pred začatím
  • Testovanie musí byť zabezpečené oficiálnymi testami RT-PCR, LAMP testy, antigénové testy, čiže nie samotesty

2. fitness – ako prevádzka kde sa poskytuje posilňovanie na ťažkých strojoch – NIE

  • V prípade, že by tam vykonávali aj inú činnosť ako posilňovanie  (voľnočasové športové aktivity) – NIE (prevádzky fitness centier zakázané z vyhlášky č. 259)
  • Ak by fungovali spôsobom za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových profesionálnych klubov podľa § 2 ods. 3 písm. f) vyhlášky č. 258ÁNO (musí sa preukázať nejakou zmluvou o spolupráci)

3. Ak ide o voľnočasové športové aktivity na ľubovoľnej ploche bez prevádzkovateľa a bez nutnosti prenájmu (napr. vonkajšie verejné športoviská) – bez režimu, nakoľko sú tieto plochy mimo kompetencií orgánov verejného zdravotníctva v SR.

4. Aj keď športové podujatia patria zároveň aj pod vyhlášku upravujúcu prevádzky, tým, že sú osobitne riešené v zmysle vyhlášky o hromadných podujatiach – neriešime plochu ale počet osôb v zmysle vyhlášky 258. Samozrejme treba individuálne posúdiť. Iná situácia by bola v prípade do 50 osôb, tu treba prihliadať aj na počet zákazníkov na plochu podľa vyhlášky 259 (čiže aby sa ich veľa nesústredilo na malý priestor), čiže individuálne posúdiť

5. Vo vyhláške 259 vypadli z esenciálnych prevádzok – služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce. Čiže radia sa podľa § 9 ods. 2, písm. c) vyhlášky č. 259 v režime OTP

6. Wellness (nemáme definíciu v zákone, ale posudzovať ako mokré prevádzky – vírivky, sauny). V prípade masáží, ak sú poskytované ako samostatná prevádzka poskytujúca takúto službu a zároveň nie je to služba, ktorá je súčasťou wellness – môže fungovať podľa § 5 vyhlášky 259.