https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.