»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.