Urobme všetko preto, aby deti nezomierali PRÁZDNINOVÉ NÁSTRAHY

Povinnosťou dospelých je vytvárať pre deti bezpečné prostredie.

Stačí niekoľko minút nepozornosti. Stotina sekundy a život sa zmení na bolesť, zúfalstvo a kopu výčitiek. Počet otráv a úrazov narastá najmä cez prázdniny.

Leto prináša so sebou niektoré riziká, ktoré hrozia najmä deťom, a o ktorých je potrebné vedieť, aby sme sa ich mohli vyvarovať.

Zvýšená úrazovosť u detí v letných mesiacoch predstavuje závažný zdravotnícky a etický problém. V tomto období sa deti vo zvýšenej miere venujú najrôznejším druhom športu, čo so sebou prináša okrem pozitív aj riziko úrazov.

Na vysokej úrazovosti detí sa nemalou mierou podieľa tiež cestná premávka; dopravné úrazy predstavujú samostatnú kapitolu detskej úrazovosti, pričom často ide buď o úrazy fatálne, alebo o ťažké polytraumy s doživotnými následkami. Počas prázdninových mesiacov sú deti menej sústredené a uvoľnené, z čoho vyplýva zvýšené riziko poškodenia zdravia, zapríčinené ich neopatrnosťou.

Správna prevencia vzniku úrazov a otráv u detí a mládeže má značný význam. Úrazy často spôsobujú doživotný zdravotný hendikep, resp. trvalo invalidizujú. Detské úrazy sú podmienené vekom a ich príčiny úzko súvisia so stupňom telesného a duševného vývinu v jednotlivých vekových obdobiach.

Je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa pri športovaní zachovávalo niektoré bezpečnostné opatrenia, ako napr. nosenie chráničov na rukách a nohách pri korčuľovaní, nosenie bezpečnostnej prilby pri bicyklovaní a korčuľovaní, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a pod.

Pri rôznych druhoch vodných športov by dieťa nikdy nemalo preceňovať svoje fyzické sily. Malé dieťa nesmie zostať bez dozoru nielen pri záhradnom bazéne a inej vodnej nádrži, ale ani vo vani.

Úraz sa stane behom chvíľky. Naša bolesť je oveľa väčšia, keď vieme, že úrazu sa dalo predísť. Rodičia by nemali nechať bez dozoru deti do 3 rokov a deti mladšie ako 12 rokov by nemali nechať doma samé!

Každý rok zomrie na Slovensku následkom úrazu 200 detí a mladých ľudí.

Aby deti následkom úrazov nezomierali, chráňme ich!

 

Oddelenie výchovy ku zdraviu