Úradná tabuľa

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa nariaďujú karanténne opatrenia.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o zákaze hromadných podujatí.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o izolácií v domácom prostredí osôb, ktoré sa vrátili z pobytu na území Čínskej l’udovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.