V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Kontakty

MenoTelefóne-mailOddelenie
Mgr. Dušana Adamcová046/5192021dusana.adamcova@ruvzpd.skOdd. epidemiológie
Ing. Monika Bednárová046/5192070monika.bednarova@ruvzpd.skNárodné referenčné centrum pre problematiku uhoľných baní
Michal Bellovič046/5192048michal.bellovic@ruvzpd.skÚsek regionálneho hygienika, Informatika a štatistika
Ján Bielik046/5192059Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Mgr. Zuzana Bieliková046/5192051zuzana.bielikova@ruvzpd.skOdd. hygieny detí a mládeže
Martina Bieliková046/5192046martina.bielikova@ruvzpd.skOdd. preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Mgr. Viera Botková046/5192020viera.botkova@ruvzpd.skOdd. epidemiológie
MVDr. Lucia Briatková046/5192067lucia.briatkova@ruvzpd.skNárodné referenčné centrum pre termotolerantné améby
Mgr. Dajana Ďureje046/5192047dajana.dureje@ruvzpd.skOdd. podpory zdravia a výchovy ku zdraviu
Mgr. Petra Fábryová046/5192035petra.fabryova@ruvzpd.skOdd. hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Ing. Tatiana Fajerová046/5192070tatiana.fajerova@ruvzpd.skNárodné referenčné centrum pre problematiku uhoľných baní
Mgr. Monika Geierová046/5192042monika.geierova@ruvzpd.skOdd. preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Mgr. Ing. Karol Gerdenich, MHA046/5192022karol.gerdenich@ruvzpd.skOsobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Danica GerdenichováOsobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Mgr. Patrícia Grolmusová046/5192045patricia.grolmusova@ruvzpd.skOdd. preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Mgr. Daša Gubková046/5192056dasa.gubkova@ruvzpd.skOdd. hygieny životného prostredia a zdravia
Miroslav Hanák046/5192059Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Tatiana Hanáková046/5192011tatiana.hanakova@ruvzpd.skÚsek regionálneho hygienika, Sekretariát
Alena Hlatká046/5192025alena.hlatka@ruvzpd.skOdd. epidemiológie
Ing. Magdaléna Hohošová046/5192049magdalena.hohosova@ruvzpd.skÚsek regionálneho hygienika, Informatika a štatistika
Ing. Katarína Horváthová Trúchla046/5192034katarina.horvathova@ruvzpd.skOdd. hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Monika Hromadová046/5192014monika.hromadova@ruvzpd.sk
Mgr. Peter Humaj046/5192061peter.humaj@ruvzpd.skNárodné referenčné centrum pre termotolerantné améby
Mgr. Zuzana Chlpeková046/5192023zuzana.chlpekova@ruvzpd.skOdd. epidemiológie
Ing. Lenka Keratová046/5192031lenka.keratova@ruvzpd.skOdd. hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Alexandra Kjurčijská046/5192027alexandra.kjurcijska@ruvzpd.skOdd. epidemiológie
Mgr. Katarína Koryťáková046/5192016katarina.korytakova@ruvzpd.skOsobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Mgr. Emília Kotianová Rendeková, MPH046/5192053emilia.rendekova@ruvzpd.skOdd. hygieny detí a mládeže
Bc. Mária Kriváneková046/5192033maria.krivanekova@ruvzpd.skOdd. hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Adriana Kucková046/5192028adriana.kuckova@ruvzpd.skOdd. podpory zdravia a výchovy ku zdraviu
Mgr. Zuzana Letavajová046/5192052zuzana.letavajova@ruvzpd.skOdd. hygieny detí a mládeže
Mgr. Zdenka Ličková046/5192043zdenka.lickova@ruvzpd.skOdd. preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Mgr. Simona Majtanová046/5192057simona.majtanova@ruvzpd.skOdd. hygieny životného prostredia a zdravia
Mgr. et Mgr. Darina Paulíková, MHA046/5192030darina.paulikova@ruvzpd.skOdd. hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Mgr. Michaela Pekárová046/5192015michaela.pekarova@ruvzpd.skOdd. epidemiológie
Bc. Katarína Pračková046/5192032katarina.prackova@ruvzpd.skOdd. hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Iveta RexováOsobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Mgr. Veronika Strížová046/5192024veronika.strizova@ruvzpd.skOdd. epidemiológie
Mgr. Michal Svrček046/5192017michal.svrcek@ruvzpd.skÚsek regionálneho hygienika, Vnútorná kontrola
Ing. Adriána Šimková046/5192041adriana.simkova@ruvzpd.skOdd. podpory zdravia a výchovy ku zdraviu
Ing. Gabriela Šindlerová046/5192060nrca@ruvzpd.skNárodné referenčné centrum pre termotolerantné améby
MUDr. Marie Šťastnánrcfp@ruvzpd.sk
MUDr. Miroslava Štovčíková046/5192040miroslava.stovcikova@ruvzpd.skVedúca odd. preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Katarína Šúňová046/5192013katarina.sunova@ruvzpd.skÚsek regionálneho hygienika, Podateľňa, registratúra
Ing. Slávka Tišťanová046/5192055slavka.tistanova@ruvzpd.skOdd. hygieny životného prostredia a zdravia
Bc. Jarmila Tomová046/5192057jarmila.tomova@ruvzpd.skOdd. hygieny životného prostredia a zdravia
Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA046/5192010rh@ruvzpd.skRegionálna hygienička
Zuzana Vrbovská046/5192067zuzana.vrbovska@ruvzpd.skNárodné referenčné centrum pre termotolerantné améby
RNDr. Zuzana Waldeckerová046/5192037zuzana.waldeckerova@ruvzpd.skOdd. preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Ing. Gabriela Zelenáková046/5192016gabriela.zelenakova@ruvzpd.skOsobný úrad a technicko-hospodárske činnosti