»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Kontakty

MenoTelefóne-mail
Mgr. Dušana Adamcová046/5192021dusana.adamcova@ruvzpd.sk
Ing. Monika Bednárová046/5192070monika.bednarova@ruvzpd.sk
Michal Bellovič046/5192048michal.bellovic@ruvzpd.sk
Ján Bielik046/5192059
Martina Bieliková046/5192046martina.bielikova@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Bieliková046/5192051zuzana.bielikova@ruvzpd.sk
Mgr. Viera Botková046/5192020viera.botkova@ruvzpd.sk
MVDr. Lucia Briatková046/5192067lucia.briatkova@ruvzpd.sk
Mgr. Dajana Daňová046/5192045dajana.danova@ruvzpd.sk
Mgr. Petra Fábryová046/5192035petra.fabryova@ruvzpd.sk
Ing. Tatiana Fajerová046/5192070tatiana.fajerova@ruvzpd.sk
Viera Gáliková
Mgr. Ing. Karol Gerdenich, MHA046/5192022karol.gerdenich@ruvzpd.sk
Miroslav Hanák046/5192059
Tatiana Hanáková046/5192011tatiana.hanakova@ruvzpd.sk
Alena Hlatká046/5192025alena.hlatka@ruvzpd.sk
Ing. Magdaléna Hohošová046/5192049magdalena.hohosova@ruvzpd.sk
Ing. Katarína Horváthová Trúchla046/5192034katarina.horvathova@ruvzpd.sk
Mgr. Peter Humaj046/5192061peter.humaj@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Chlpeková046/5192023zuzana.chlpekova@ruvzpd.sk
Ing. Lenka Keratová046/5192031lenka.keratova@ruvzpd.sk
Alexandra Kjurčijská046/5192027alexandra.kjurcijska@ruvzpd.sk
Mgr. Katarína Koryťáková046/5192016katarina.korytakova@ruvzpd.sk
Mgr. Emília Kotianová Rendeková, MPH046/5192053emilia.rendekova@ruvzpd.sk
Marta Kratochvílová046/5192014marta.kratochvilova@ruvzpd.sk
Bc. Mária Kriváneková046/5192033maria.krivanekova@ruvzpd.sk
Adriana Kucková046/5192047adriana.kuckova@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Letavajová046/5192052zuzana.letavajova@ruvzpd.sk
Mgr. Zdenka Ličková046/5192043zdenka.lickova@ruvzpd.sk
Mgr. Simona Majtánová046/5192057simona.majtanova@ruvzpd.sk
Mgr. et Mgr. Darina Paulíková, MHA046/5192030darina.paulikova@ruvzpd.sk
Bc. Katarína Pračková046/5192032katarina.prackova@ruvzpd.sk
Mgr. Jarmila Rajmanová046/5192042jarmila.rajmanova@ruvzpd.sk
Iveta Rexová
Mgr. Veronika Strížová046/5192024veronika.strizova@ruvzpd.sk
Mgr. Michal Svrček046/5192017michal.svrcek@ruvzpd.sk
Ing. Adriána Šimková046/5192041adriana.simkova@ruvzpd.sk
Ing. Gabriela Šindlerová046/5192060nrca@ruvzpd.sk
MUDr. Marie Šťastná046/5192028nrcfp@ruvzpd.sk
MUDr. Miroslava Štovčíková046/5192040,47miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk
Katarína Šúňová046/5192013katarina.sunova@ruvzpd.sk
Ing. Slávka Tišťanová046/5192056slavka.tistanova@ruvzpd.sk
Bc. Jarmila Tomová046/5192057jarmila.tomova@ruvzpd.sk
Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA046/5192010rh@ruvzpd.sk
Zuzana Vrbovská046/5192068zuzana.vrbovska@ruvzpd.sk
RNDr. Zuzana Waldeckerová046/5192037zuzana.waldeckerova@ruvzpd.sk
Ing. Gabriela Zelenáková046/5192016gabriela.zelenakova@ruvzpd.sk