Referát fyziológie práce

Referát fyziológie práce študuje podmienky práce a vplyv daného druhu práce na organizmus pracovníka za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu pri záťaži organizmu, ktorá nevyvolá poškodenie zdravia pracovníka. Vychádza zo všeobecnej fyziológie človeka a sleduje fyziologické deje prebiehajúce v jednotlivých orgánoch a v celom organizme v súvislosti s vynakladaním určitého druhu práce. Na základe týchto vedomostí pripravuje pre prax rôzne odporúčania a stanovuje limity vzťahujúce sa k časovým úsekom (minúta, hodina, pracovná zmena, ročný alebo celoživotný únosný pracovný výkon).

Hlavné úlohy fyziológie práce sú:

  • štúdium fyziologických dejov v organizme pri danom druhu práce
  • hľadanie spôsobov, ako adaptovať pracovné podmienky, aby nedochádzalo k nadmernej, t.j. zdraviu poškodzujúcej záťaži pracovníkov
  • hľadanie spôsobov, ako prispôsobiť človeka k danej práci a stanovovanie limitov adaptability

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail

 

« späť na organizačnú štruktúru