»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Referát nozokomiálnych nákaz, sterilizácie a dezinfekcie

Hlavným zameraním referátu nozokomiálnych nákaz, sterilizácie a dezinfekcie je:

  • štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a ústavoch sociálnej starostlivosti
  • surveillance nemocničných nákaz
  • kontrola sterilizačnej techniky
  • kontrola účinnosti dezinfekcie a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach
  • edukácia v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Mgr. Viera Botková046/5192020viera.botkova@ruvzpd.sk
Mgr. Dušana Adamcová046/5192021dusana.adamcova@ruvzpd.sk
Mgr. Veronika Mokrá046/5192024veronika.mokra@ruvzpd.sk
Mgr. Veronika Strížová046/5192024veronika.strizova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru