Referát infekčnej epidemiológie

Hlavným zameraním oddelenia infekčnej epidemiológie je:

  • šetrenie a protiepidemické opatrenia v ohniskách prenosných ochorení
  • kontrola očkovania a metodické vedenie očkovania
  • štatistické spracovanie infekčných ochorení – epis
  • šetrenie chorôb z povolania inf. etiológie
  • edukácia v oblasti prevencie inf. ochorení

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
« späť na organizačnú štruktúru