https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Referát infekčnej epidemiológie

Hlavným zameraním oddelenia infekčnej epidemiológie je:

  • šetrenie a protiepidemické opatrenia v ohniskách prenosných ochorení
  • kontrola očkovania a metodické vedenie očkovania
  • štatistické spracovanie infekčných ochorení – epis
  • šetrenie chorôb z povolania inf. etiológie
  • edukácia v oblasti prevencie inf. ochorení

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Alena Hlatká046/5192025alena.hlatka@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Chlpeková046/5192023zuzana.chlpekova@ruvzpd.sk
Alexandra Kjurčijská046/5192027alexandra.kjurcijska@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru