V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Referát infekčnej epidemiológie

Hlavným zameraním oddelenia infekčnej epidemiológie je:

  • šetrenie a protiepidemické opatrenia v ohniskách prenosných ochorení
  • kontrola očkovania a metodické vedenie očkovania
  • štatistické spracovanie infekčných ochorení – epis
  • šetrenie chorôb z povolania inf. etiológie
  • edukácia v oblasti prevencie inf. ochorení

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
« späť na organizačnú štruktúru