Manažér kvality

Manažér kvality je gestorom akreditačných činností NRC pri RÚVZ. Jedná sa o systém zabezpečenia kvality laboratórnych analýz. Činnosť sa zabezpečuje priebežne, nad rámec ostatných pracovných povinností zamestnancov. Činnosť nie je zabezpečovaná samostatne vyčleneným pracovným úväzkom, jedná sa o osobitné poverenie. Manažér kvality riadi a kontroluje systém manažérstva kvality pri skúšobnej činnosti a je priamo podriadený regionálnemu hygienikovi.

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
RNDr. Zuzana Waldeckerová046/5192037zuzana.waldeckerova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru