Sekretariát

Sekretariát zabezpečuje v celom rozsahu práce pre regionálneho hygienika:

  • administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónneho styku,
  • organizačné zabezpečenie zasadania stálych poradných orgánov, porád, rokovaní a návštev vedúceho služobného úradu,
  • vedenie evidencie a zúčtovania prostriedkov reprezentačného fondu regionálneho hygienika.

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Tatiana Hanáková046/5192011tatiana.hanakova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru