V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

NRC pre termotolerantné améby

 

Základná náplň činnosti NRC pre TTA:

  • zabezpečenie základnej a nadstavbovej diagnostiky termotolerantných améb, predovšetkým rodov Naegleria a Acanthamoeba v celoštátnej pôsobnosti
  • vypracovávanie nových metód pre lepšiu a rýchlejšiu diagnostiku patogénnych kmeňov termotolerantných améb na základe najnovších vedeckých poznatkov
  • koordinácia epidemiologickej surveillance termotolerantných améb v rámci Slovenskej republiky
  • účasť na programoch a projektoch úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v rámci ktorých je potrebné sledovanie výskytu termotolerantných améb vo vodnom prostredí kúpalísk, vo vodovodných sieťach, klimatizovaných priestoroch, vo vybraných nebytových budovách, zdravotníckych zariadeniach, vo fontánach a na tobogánoch kúpalísk
  • vykonávanie biologického a mikrobiologického vyšetrovania a diagnostiky pitných, povrchových a termálnych vôd (v prípade potreby aj iných druhov vôd), vzoriek pôd, sterov z vodovodných zariadení a systémov, bazénov, klimatizačných zariadení a cieleného vyšetrovania iných zložiek životného prostredia
  • vykonávanie úzko špecializovaných vyšetrení vzoriek klinického materiálu pri podozrení na amébovú keratitídu prípadne prípadne amébovú encefalitídu (očné a kožné výtery, mozgomiešny mok)
  • vykonávanie expertíz na základe objednávok podnikateľských subjektov

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Mgr. Peter Humaj046/5192061peter.humaj@ruvzpd.sk
MVDr. Lucia Briatková046/5192067lucia.briatkova@ruvzpd.sk
Ing. Gabriela Šindlerová046/5192060nrca@ruvzpd.sk
Zuzana Vrbovská046/5192067zuzana.vrbovska@ruvzpd.sk