Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán  v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 169/ 13
názov: „ Intenze Japaneze Black Sumi“ – farba na tetovanie
značka: Black TM
výrobná dávka/typ: 841283, Batch No. BK 72IMX40, Ref. No: 220212D17001, Exp.:04/30/2017
krajina pôvodu: neznáma
výrobca: neznámy, vývozca: Intenze Products, Inc., 215 Route 17 South, Rochelle Park, New Jersey 07662, United States
popis: čierna plastová fľaška, viď obrázok

1-1

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (polycyklické aromatické uhľovodíky – 60,1 mg/kg).

2. hlásenie č. 170/ 13
názov: Eternal Ink Nuclear Green – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: MHD 01/15, Batch #E39, Lot #024
krajina pôvodu: USA
popis: plastová fľaša, neónovo zelená tetovacia farba s alkoholovou vôňou, viď obrázok

2-1

Výrobok obsahuje látku (o-Toluidin, 120 mg.kg-1 ), ktorá sa nachádza v prílohe č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 32) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

3. hlásenie č. 177/ 13
názov: „Profi Colors Brown Black Eyebrow/Eyeliner“  – farba na permanentný make up
značka: Ri-soft Colors
výrobná dávka/typ:  1202026111221, dátum výroby: 02/12
krajina pôvodu: Nemecko
popis: 10 ml, biela kartónová škatuľka s príbalovým letákom a biela plastová  fľaška, viď obrázok

3-13-2

Vo výrobku bolo zistené prekročenie povoleného  množstvo nečistôt niklu  (1,7 – 2,2 μg/.kg-1). Aplikácia výrobku s uvedeným obsahom niklu pod pokožku predstavuje nebezpečenstvo vzniku alergickej reakcie.

Výrobky (farby na tetovanie a permanentný make up) nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.