Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány  v Nemecku a v Holandsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 64/ 13
názov: Kuro Sumi Tattoo Outlining Ink –  farba na tetovanie
značka: Kuro Sumi
výrobná dávka/typ: LOT#KSOL 110407, 04/07/11
krajina pôvodu: Japonsko
popis: sklená fľaša s kovovým uzáverom, viď obrázok

1-1

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatické uhľovodíky 20,13 mg/kg (prekročené povolené množstvo nečistôt) a benzo[a]pyrene – 0,34 mg/kg (zakázaná látka, podľa prílohy č. II, položka č. 612 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov).

2. hlásenie č. 84/ 13
názov: Baby Blue Tattoo  –  farba na tetovanie
značka: Tattoooo.com and Colors Tattoo Ink
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis: rôzne plastové fľašky, viď obrázok

2-12-2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (polycyklické aromatické uhľovodíky – 0,71 mg/kg).

3. hlásenie č. 96/ 13
názov: Farby na tetovanie – INTENZE Sienna, Dragon Red, Tangerine, Banana cream, Lime green
značka: Intenze
výrobné dávky/typ:  Tangerine – Y61W72045JMX40, lot ss85, exp 11/31/16
Dragon red – RD36Y61O45, lot ss85, exp 11/31/16
Banana cream – W66Y61O41IMX40, lot ss80, exp 06/30/16
Lime green – Y62W79G61IMX40
Sienna – W67Y61RX25, lot ss81, exp 07/31/16
krajina pôvodu: USA
popis: 29,6 ml, priehľadné fľašky s čiernym uzáverom, viď obrázok

3-1 3-2
Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín – o-anisidine – 872 – 1753 mg/kg). Výrobky boli určené aj na slovenský trh.

Výrobky (farby na tetovanie) nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.