V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány  v Nemecku a vo Veľkej Británii.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 7/ 13
názov: Zuper Black tattoo ink – čierna farba na tetovanie
značka: Intenze
výrobná dávka/typ: BK 56 IMX 40
krajina pôvodu: USA
popis: sklená fľaša s čiernym plastovým uzáverom, viď obrázok

 1-1

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatické uhľovodíky 96,4/96,5 mg/kg (prekročené povolené množstvo nečistôt), naphthalene – 2,7/3,6 mg/kg (zakázaná látka podľa prílohy č. II, položka č. 1167), benzo[a]pyrene – 0,3mg/kg (zakázaná látka, podľa prílohy č. II, položka č. 612 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov).

2. hlásenie č. 45/ 13
názov: Dragonhawk Tattoo and Colors Tattoo Ink – farby na tetovanie
značka: Dragonhawk Tattoo
výrobná dávka/typ:  neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis: rôzne plastové fľašky, viď obrázok

2-1

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatické uhľovodíky 0,71 mg/kg (prekročené povolené množstvo nečistôt), benzo[a]pyrene – 0,01 mg/kg (zakázaná látka, podľa prílohy č. II, položka č. 612 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov).

Výrobky (farby na tetovanie) nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

3. hlásenie č. 47/ 13
názov: Nuru Premium Massage Gel
značka: Nuru
výrobná dávka/typ:  Nuru Platinum, SBK01245L, MFG24JUL12
krajina pôvodu: Thajsko
popis:  250 ml, priesvitná plastová fľaška so šedým uzáverom, obsah: bezfarebný gél s neutrálnou vôňou, viď obrázok

3-1

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený prekročený limit aeróbnych mezofilných mikroorganizmov (Stenotrophomonas maltophila a Serratia marcescens). Výrobky boli sťahované z trhu.

4. hlásenie č. 54/ 13
názov: Brite Face Cream – krém na bielenie pokožky
značka: Brite Face
výrobná dávka/typ: TM NO 276879
krajina pôvodu: Pakistan
popis:  kartónový obal, ružový plastový téglik, viď obrázok

4-1

Výrobok obsahuje meď (15 000 mg/kg).

5. hlásenie č. 56/ 13
názov: Due Whitening Cream – krém na bielenie pokožky
značka: Kreative Cosmetics
výrobná dávka/typ: 1123 8300
krajina pôvodu: Pakistan
popis: zelený kartónový obal, zelený plastový téglik, viď obrázok

5-1 5-2

Výrobok obsahuje meď (11 700 mg/kg).

6. hlásenie č. 57/ 13
názov: Wiana Whitening Beauty Cream – krém na bielenie pokožky
značka: SKH International
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
popis: ružový kartónový obal, ružový plastový téglik, viď obrázok

6-1 6-2

Výrobok obsahuje meď (11 400 mg/kg).

7. hlásenie č. 58/ 13
názov: Goree Whitening Cream with lycopene – Avocado & Alovera – krém na bielenie pokožky
značka: H Pharmacy
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
popis: biely kartónový obal, biely plastový téglik, viď obrázok

7-1 7-2

Výrobok obsahuje meď (9870 mg/kg).

8. hlásenie č. 59/ 13
názov: Faiza Beauty Cream – krém na bielenie pokožky
značka: Poonia Brothers
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
popis: fialový kartónový obal, fialový plastový téglik, viď obrázok

8-1 8-2

Výrobok obsahuje meď (5940 mg/kg).

Vo výrobkoch na bielenie pokožky bola zistená prítomnosť medi, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 221) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Meď sa akumuluje v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.