Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Estónsku, Nemecku,  Španielsku a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1024/ 13
názov: „Dheedhi Hair Care Herbal Shampoo“ – šampón
značka: Dheedhi
výrobná dávka/typ: SEL 11005, 76/25D/2005
čiarový kód: 8904070900357
krajina pôvodu: India
popis: 200 ml, bylinný šampón zelenej farby, viď obrázok

1024-13

Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu – Pseudomonas aeruginosa a tiež prekročený limit aeróbnych mezofilných mikroorganizmov (74 000 KTJ/g). Výrobok nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov a SCCS´S Notes of Guidance for testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 8th Revision, 11 December 2012.
Prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa môže spôsobiť infekcie u spotrebiteľov s poškodenou pokožkou.

2. hlásenie č. 1095/ 13
názov: „Essence eye makeup oil-free“ – výrobok na odlíčenie očí
značka: Essence – COSNOVA BEAUTY
výrobná dávka/typ: DE.AB.17, položka číslo: 22299, EAN: 4250035222991
krajina pôvodu: Rakúsko
výrobca: Donau Kanol GmbH&Co KG, Grossendorf 65, 4551 Ried im Traunkreis, Austria
popis: tekutý kozmetický výrobok na odlíčenie očí, viď obrázky

1095-13-1 1095-13-2

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože bola zistená prítomnosť baktérie Burkholderia Cepacia. Táto baktéria môže u ľudí s veľmi oslabenou imunitou vyvolať infekcie.
Distribútor – spoločnosť COSNOVA GmbH Nemecko na základe vlastnej kontroly kvality zistil, že šarža DE.AB.17 vyššie uvedeného výrobku nezodpovedá požiadavkám výrobcu na kvalitu. Výrobky boli v Nemecku uvádzané na trh pod menom spoločnosti Cosnova GmbH. Spoločnosť dobrovoľne sťahovala vyššie uvedené výrobky z trhu aj od spotrebiteľa.
Výrobky boli určené aj na trh v Slovenskej republike.

3. hlásenie č. 1100/ 13
názov: „Shampoo and Bath Gel“ – šampón a sprchový gél
značka: NICKELODEON
výrobná dávka/typ:ref. 1904, lot 0072075, EAN: 5206642000018
krajina pôvodu: neznáma
výrobca: neznámy
popis: 300 ml, plastová fľaša s obrázkom dievčaťa a ružovým vrchnákom, viď obrázok

1100-13

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože bola zistená prítomnosť mezofilných aeróbnych miktoorganizmov. Pri kontakte výrobku s poškodenou pokožkou môže vzniknúť infekcia.

4. hlásenie č. 1118/ 13
názov: „Keratin treatment level 2 coco nouvelle formule platinum“ – vlasová kúra na vyrovnávanie vlasov – pre profesionálne použitie
značka: HAIR GO STRAIGHT
výrobná dávka/typ: A1316D, EAN: 7 29440 30809 4
krajina pôvodu: USA
popis: 1000 ml, plastová fľaša, viď obrázok

1118-13

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu (2,6%). Táto látka sa nachádza v prílohe č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.