V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenia z Veľkej Británie o výskyte nebezpečných výrobkov:

1. hlásenie: č. 1062/13
názov: „Face Cream“ – krém na tvár
značka: Roop Amrit
výrobná dávka/typ: RTM 214105
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neznámy
popis: Ružová kartónová škatuľka označená „ Simply a Beauty Booster, Roop Amrit Face Cream”, obsahujúca ružový plastový téglik a letáčik s informáciami v anglickom jazyku, viď obrázok

1062-132. hlásenie: č. 1068/13
názov: „Whitening Beauty Cream“  – – výrobok na bielenie pokožky
značka: Pearl Face
výrobná dávka/typ: november 2011
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neznámy
popis: Ružová kartónová škatuľka označená „Beauty plan 1 Week, Pearl Face Whitening Beauty Cream, obsahujúca biely pastový téglik a letáčik s informáciami v jazyku urdu, viď obrázok.

1068-13

3. hlásenie: č. 1069/13
názov: „Whitening Cream with Blackberry extract“ – výrobok na bielenie pokožky
značka: White Gold
výrobná dávka: neuvedená
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neznámy
popis: Čierna kartónová škatuľka označená „ it´s new, White Gold, Whitening Cream with Blackberry extract“, obsahujúca čierny plastový téglik a letáčikom s informáciami v jazyku urdu, viď obrázok.

1069-13

Výrobky nie sú v súlade s prílohu č. 2, (zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Laboratórnou analýzou sa zistilo, že majú vysoký obsah olova. Predstavujú vážne riziko, pretože zistené množstvo olova môže spôsobiť nevratné poškodenie vnútorných orgánov.