V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku:

názov: Essence eye make up remover oil-free – výrobok na odlíčenie očí
značka: COSNOVA BEAUTY
výrobná dávka/typ: DE.AB.17, položka číslo: 22299, EAN: 4250035222991
krajina pôvodu: Cosnova GmbH, Am Limespark2, D-65843 Sutzbach, Nemecko
popis: viď obrázok

 essence1 essence2

Spoločnosť COSNOVA GmbH, informovala Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, že na základe vlastnej kontroly kvality zistili, že šarža DE.AB.17 vyššie uvedeného výrobku nezodpovedá požiadavkám výrobcu na kvalitu.

Pri mikrobiologickej analýze výrobku zistili, že výrobok vykazuje mikrobiologické znečistenie. Výrobok obsahuje baktériu Burkholderia Cepacia, ktorá sa vyskytuje v spodných vodách, pôde a na rastlinách. Táto baktéria môže u ľudí s veľmi oslabenou imunitou, spravidla pitím zaťaženej vody, vyvolať infekciu.

Viditeľným znakom zaťaženia výrobku essence exye makeup remover oil-free baktériou môže byť, že zvyčajne číra kvapalina je mútna/mliečna a vykazuje šmuhy.

Toto stiahnutie z predaja sa vzťahuje výhradne na šaržu DE.AB.17 výrobku essence eye makeup remover oil-free. Všetky ostatné šarže výrobku zodpovedajú kvalitatívnemu štandardu.

Výrobok sa sťahuje aj od koncového spotrebiteľa. Zákazníci môžu tento výrobok vrátiť a v prípade otázok akéhokoľvek druhu sa môžu informovať na e-mailovej adrese: quality.support@cosnova.com.