V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nórsku a v Holandsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 801/ 13
názov: „Orient Pearl, whitening pearl beauty & spot removing suite“ – výrobok na bielenie pokožky
značka: Orient Pearl
výrobná dávka/typ/ čiarový kód: 4710589601968
krajina pôvodu: Taiwan
popis: kartónová škatuľka bielej a ružovej farby, viď obrázky

801-13-1 801-13-2

Výrobok obsahuje meď (12 000 mg/kg).

2. hlásenie č. 811/ 13
názov: „Whitening spot removing set“ – výrobok na bielenie pokožky
značka: E`Yôute
výrobná dávka/typ: QB/T 1857-2004, čiarový kód: 6932511250206
krajina pôvodu: Čína
popis: červená kartónová škatuľka s červenou plastovou tubou, viď obrázok

811-13

Výrobok obsahuje meď (2 000 mg/kg).

3. hlásenie č. 812/ 13
názov: „Seven Herbal – Wrinkle De Crease“ – výrobok na bielenie pokožky
značka: CPHL, Seven Herbal
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
popis: zelená kartónová škatuľka, viď obrázky

812-13-1 812-13-2

Výrobok obsahuje meď (820 mg/kg).

Vo výrobkoch na bielenie pokožky bola zistená prítomnosť medi, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 221) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Meď sa akumuluje v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.

4. hlásenie č. 807/ 13
názov: „Neon Body Paint“ – svietiace farby na pokožku
značka: Paint Glow Products
výrobná dávka/typ: 000002 a 000003, čiarový kód: 5036567 022044
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
popis: 200 ml, plastové fľaše, 6 farieb, viď obrázky

807-13-1 807-13-2 807-13-3 807-13-4 807-13-5 807-13-6

Výrobky predstavujú mikrobiologické riziko, pretože v nich bol zistený výskyt nepovoleného patogénneho mikroorganizmu: Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa môže spôsobiť zápaly kože, slizníc a ucha.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.