V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Taliansku a v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 657/ 13
názov: „ Plastica Dos Fios“ –  kúra na vlasy, pre profesionálne použitie
značka: SELAGEM TERMICA
výrobná dávka/typ:  neuvedené, čiarový kód: 7898927206871
krajina pôvodu: Brazília
popis: 1000 ml, ružová plastová fľaša, viď obrázok

657-13-1

Vo výrobkoch bola zistená prekročená povolená koncentrácia formaldehydu (viazaný 7,7% a voľný 7,4%).

2. hlásenie č. 670/ 13
názov: „Home Whitening – tooth-whitening/bleaching products (35%, ~12.2% hydrogen peroxide, 35% carbamide peroxide) “ – výrobok na bielenie zubov pre domáce použitie
značka: Whitesmile
výrobná dávka/typ: LOT 12070
krajina pôvodu: Nemecko
popis: farebný transparentný gél s bublinkami, s jemnou sviežou arómou, balenie: plastová striekačka s čiernou špičkou, kartónová škatuľka bielej a modrej farby, viď obrázky

670-13-1 670-13-2

Výrobok obsahuje 12,5% +/- 0,7% peroxidu vodíka, čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 12,  d) kozmetické výrobky na ústnu hygienu vrátane výplachu ústnej dutiny, zubnej pasty a výrobkov na bielenie alebo zosvetlenie zubov – ≤ 0,1 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Po aplikovaní výrobku môže dôjsť k podráždeniu alebo zvýšenej precitlivenosti zubov.

3. hlásenie č. 672/ 13
názov: „ KeraHair – Premier Brazilian Keratin System“ – keratínová kúra na vlasy
značka: BioNaza Cosmetics
výrobná dávka/typ:  119 ml, sprej, plastová fľaša
236 ml, 5248700201, plastová fľaša
473 ml, 5248700210, plastová fľaša
946 ml, 5248700202, plastová fľaša s otočným uzáverom,
–    modrá  etiketa na výrobkoch
krajina pôvodu: Brazília
popis: kúra pozostáva zo 4 výrobkov, viď obrázok

672-13-1

Vo výrobkoch bola zistená prekročená povolená koncentrácia formaldehydu:
–    vo výrobku s obsahom 119  ml – viazaného 2,6% a 2,5% voľného
–    vo výrobku s obsahom 236  ml – viazaného 0,7 % a 0,9% voľného
–    vo výrobku s obsahom 354  ml – viazaného 2,4 % a 2,5 % voľného
–    vo výrobku s obsahom 946  ml – viazaného 2,3 % a 2,5 % voľného.

Formaldehyd ako konzervačná látka sa nachádza v prílohe č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.