Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Francúzsku a  v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 399/ 13
názov: „ FLESH TONE tattoo ink“ – farba na tetovanie
značka: Fantasia
výrobná dávka/typ: 3026, Batch 1758
krajina pôvodu: USA
popis: 30 ml,  plastová fľaška, viď obrázok

0399_1

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo nečistôt: bária  (196 ppm), chrómu (61 ppm)  a zirkónia (1170).

2. hlásenie č. 475/ 13
názov: „ Lining Black tattoo ink“ – farba na tetovanie
značka: Fantasia
výrobná dávka/typ: 3029, Batch 1762, 05/2014
krajina pôvodu: USA
popis: 125 ml, sklená fľaša , viď obrázok

0475_10475_2

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo nečistôt látky benzo(a)pyrene (186 μg/kg).

Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.