V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Úhrada poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov (E-KOLOK) prináša zásadnú zmenu v platení  týchto poplatkov na Slovensku.

Podľa Čl. I zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa kolkové známky rušia nasledovne:

Kolkové známky bude možné zakúpiť do 30. novembra 2014. Platiť kolkovými známkami bude možné len do 31. decembra 2014. Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou.

Platobný systém E-KOLOK je postupne nasadzovaný od apríla 2014. Úhrada správnych poplatkov bude na Úrade verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zabezpečovaná prostredníctvom soft pokladne (softvér inštalovaný na počítači priehradky príslušného úradu, ktorý bude obsluhovať poverený zamestnanec úradu).