V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Učíme deti zdravo jesť aj hýbať sa

Do tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem sa zapojilo desaťtisíc osemstopäťdesiat  žiakov tretích až šiestich ročníkov základných škôl z celého Slovenska. Absolútnym víťazom sa stala  3. A trieda zo základnej školy Jarná v Poprade. Pre svoju  školu získali päťsto eur na cvičebné pomôcky.

Hlavným zámerom súťaže je motivovať školákov, aby uprednostňovali  vyvážený životný štýl, naučili sa správne stravovacie návyky,  ale tiež aby sa venovali rôznorodým pohybovým aktivitám a uvedomovali si, aké sú pre zdravie dôležité.

Na realizácii projektu sa podieľalo 32 regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku. Ich odborní pracovníci pripravili pre deti prvé kolo prednášok na tému ,,Pestrá strava a Zdravý tanier.“ Skúsení lektori prostredníctvom zábavných aktivít vo forme pracovných listov, aj v diskusiách učili deti ako má vyzerať  vyvážený a zdravý jedálny lístok a  zdravý životný štýl. Druhé kolo prednášok si školy realizovali vo vlastnej réžii, vyberali si z tém – Hygiena potravín, Ovocie a zelenina, alebo Riziká nevhodnej stravy. Novinkou bola digitalizovaná lekcia Pitný režim. Po prednáškach sa deti mohli zapojiť do dobrovoľných súťaží.

Prvá – kreatívna súťaž, s názvom – Máme radi H2O, sa zameriavala na pitný režim. Zapojilo sa do nej tridsaťštyri škôl, deti nakreslili na tému vody deväťdesiat plagátov. Zvíťazila základná škola s materskou školou Jarná v Poprade, ako odmenu získala sušené ovocie a zdravé tyčinky z ovocia.

Druhá súťaž bola pohybová, s názvom Hodina gymnastiky. Triedy na hodiny telesnej výchovy predviedli svoje najobľúbenejšie gymnastické cviky a  kreatívne i vtipne ich fotografovali. Zapojilo sa dvadsaťdva škôl s päťdesiatimi deviatimi  fotografiami cvikov v originálnom prevedení. Pri hodnotení sa posudzovala hlavne nápaditosť a náročnosť jednotlivých cvikov. Víťazná 4. A trieda zo Základnej školy Janka Alexyho vo Zvolene získala špeciálnu hodinu gymnastiky pod vedením generálnej sekretárky Slovenskej gymnastickej federácie Moniky Šiškovej.

Projekt Viem, čo zjem je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, od roku 2009 sa postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí. Na Slovensku sa do projektu počas troch rokov zapojilo viac ako tridsaťjedentisíc žiakov tretích až šiestich ročníkov.

Viac informácií na  www.viemcozjem.sk