V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Týždeň zdravia

Mesto Partizánske v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Slovenskou agentúrou na podporu zdravotne postihnutých občanov, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami, Zväzom telesne postihnutých, Zväzom diabetikov, Klubom kardiakov, Ligou proti reumatizmu, Ligou proti rakovine – Klub Nezábudka, Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža, OZ Prvosienka, OZ Frézia, Mestskou organizáciou JDS, Umeleckou agentúrou ART P Centrum, CVČ Relax a školami podporujúcimi zdravý životný štýl Vás pozývajú na akcie a aktivity v rámci TÝŽDŇA ZDRAVIA, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 30. júna 2012.

PROGRAM:

25. júna 2012 (pondelok)

9.00 – 12.00 hod. PORADŇA NA PODPORU ZDRAVIA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza – meranie cholesterolu, krvného tlaku, poradenstvo, meranie hladiny cukru v krvi (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

10.00 – 14.00 hod. OPTICKÉ A KOMPENZAČNÉ POMÔCKY

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – ZO Partizánske a Krajské stredisko Trenčín pripravili výstavu optických a kompenzačných pomôcok a ponúkajú sociálne poradenstvo (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

14.00 – 16.30 hod. POZNAJ SVOJE TELO

Prednáška pod gesciou Klubu kardiakov – ZO Partizánske s lektorom Mgr. Igorom Chamilom, predsedom Slovenského kardioklubu (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

26. júna 2012 (utorok)

9.00 – 10.30 hod. ČÍRENIE SPOMIENOK

Regionálne kultúrne centrum Prievidza ponúka tréning krátkodobej pamäti s lektorkou Mgr. Antóniou Bartošovou s návodom ako si zlepšiť pamäť hlavne vo vyššom veku.

(Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

10.30 – 11.30 hod. HOMEOPATIA V BEŽNOM ŽIVOTE

Chcete sa dozvedieť aké sú základné pojmy homeopatie, čo má obsahovať domáca homeopatická lekárnička a mnoho nového z tejto modernej lekárskej oblasti? Svetom homeopatie vás v hodinovej prednáške prevedie lektor Ivan Lazarčík (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

9.00 – 13.00 hod. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DENNÉHO CENTRA FRÉZIA

Aktivity mladých ľudí s mentálnym postihnutím (Denné centrum FRÉZIA, Veľká okružná)

27. júna 2012 (streda)

9.00 – 13. 00 hod. DEŇ MLADÝCH MESTA PARTIZÁNSKE, NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE

Podujatia sa uskutočnia na Futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom a pri Kúpalisku Dúha v Partizánskom. Súčasťou bude aj pokus o Slovenský rekord v hromadnom tancovaní Zumby Program na samostatnom plagáte.

9.00 – 13.00 hod. ORTOPEDICKÉ POMÔCKY – PORADENSTVO

Zväz telesne postihnutých – ZO Partizánske pripravilo pre širokú verejnosť okrem poradenstva v sociálnej oblasti aj prezentáciu ortopedických pomôcok (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

15.00 – 16.00 hod. REUMATICKÉ OCHORENIA

Reumacentrum Partizánske pripravilo prednášku s renomovanou lekárkou MUDr. Líviou Bruškovou na tému reumatizmus a poradenstvo (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

28. júna 2012 (štvrtok)

9.00 – 12.00 hod. BEZPLATNÉ MERANIA

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – OZ Partizánske ponúka záujemcom bezplatné merania cholesterolu, krvného tlaku, percentuálneho množstva tuku v organizme a BMI indexu (Lekáreň Orchidea, Espritcentrum pri Dome obuvi)

9.00 – 15.00 hod. ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Predaj a prezentácia výrobkov podporujúcich zdravý štýl – z oblasti stravovania, prírodnej a liečivej kozmetiky (Námestie SNP)

13.30 – 15.00 hod. PORADŇA PRE DIABETIKOV

Zväz diabetikov Slovenska – ZO Partizánske pripravila pre občanov s diagnózou diabetes poradňu s edukačnou sestrou Violou Šulganovou (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

14.00 – 16.00 hod. VITAMÍN PRE FAJN ŽIVOT

Motiváciou pre zdravý štýl bude rozhodne aj prednáška lektorov Mgr. Kataríny Kernovej z OZ Život a zdravie a Bc. Bohumila Kerna, ktorú pripravila Liga proti rakovine – Klub nezábudka Partizánske, spojená s prezentáciou produktov ALFA BIO Banská Bystrica a meraním krvného tlaku a množstva tuku v organizme (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

29. júna 2012 (štvrtok)

9.00 – 10.30 hod. ČÍRENIE SPOMIENOK

Regionálne kultúrne centrum Prievidza ponúka tréning krátkodobej pamäti s lektorkou Mgr. Antóniou Bartošovou s návodom ako zlepšiť pamäť hlavne vo vyššom veku (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

9.00 – 12.00 hod. MERANIA HLADINY CUKRU V KRVI A KRVNÉHO TLAKU

Zväz diabetikov – ZO Partizánske pripravila pre širokú verejnosť preventívne merania hladiny cukru v krvi a meranie tlaku krvi (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

10.00 – 11.30 hod. SKLERÓZA MULTIPLEX

Klub Sclerosis Multiplex – ZO Partizánske ponúka širokej verejnosti informácie o formách pomoci pri prekonávaní ťažkostí a zmierňovaní zdravotných a sociálnych dôsledkov sklerózy multiplex (Klub spoločenských organizácií, denné centrum, Februárová ul.)

30. júna 2012 (sobota)

8.00 – 16.00 hod. VII. ROČNÍK ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY DÔCHODCOV

Vyvrcholením Týždňa zdravia bude Športová olympiáda dôchodcov, ktorú organizuje už siedmy rok Mestská a regionálna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom v spolupráci so ZŠ R. Jašíka (športový areál ZŠ R. Jašíka na Obuvníckej ul.)

ŠPECIÁLNE CELOTÝŽDŇOVÉ SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

8.00 – 17.00 hod. MASÁŽNY SALÓN SHA (Februárová ul. 153, oproti pošte)

Klasické masáže, reflexné, krčnej chrbtice, chrbta a akupresúra za jednotnú cenu 3 € počas Týždňa zdravia. Osobná dohoda termínu masáže na tel.č.: 0948/306013

8.00 – 16.00 hod. KADERNÍCKY SALÓN MIRIAM (Februárová ul. 153, oproti pošte)

Lymfodrenáž – účinná terapia prečistenia organizmu za zvýhodnenú cenu 2 € počas Týždňa zdravia. Osobná dohoda termínu terapie na tel. č.: 0905/921909

VÝSTAVA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH (vestibul Mestského úradu v Partizánskom)

Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov so sídlom v Klátovej Novej Vsi predstaví práce svojich umelcov v troch profilových výstavách obrazov: Umelecké reminiscencie Moniky Práznovskej (Pata), Obrazy a Maľby Jozefa Hubáleka (Slovenská Nová Ves) a Cesta svetla Únie nevidiacich a slabozrakých.

Vstup voľný.