V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Týždeň otvorených dverí PORADNE ZDRAVIA 2023

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý si každoročne pripomíname vo štvrtok 7. apríla, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre širokú verejnosť na:

  • 11. – 12. apríla (utorok, streda) v čase od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hod.
  • 14. apríla (piatok) v čase od 8:00 do 13:00 hod.

„Týždeň otvorených dverí PORADNE ZDRAVIA“.

V priestoroch poradenského centra RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, budú mať záujemcovia možnosť absolvovať nasledovné aktivity:

  • Komplexné vyšetrenie krvi, ktoré zahŕňa stanovenie hodnoty (celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, tukov v krvi a glukózy v krvi) – klient musí byť nalačno!!! → odber bude k dispozícii ráno a v dopoludňajších hodinách.
  • Vyšetrenie iba celkového cholesteroluklient nemusí byť nalačno, odber bude k dispozícii aj v poobedňajších hodinách, vyšetrenia sa robia z krvi odobratej z prsta klienta, výsledky sú k dispozícii na počkanie.
  • Zmeranie tlaku krvi, čo je dôležité pre rozpoznanie prípadnej doteraz nezistenej hypertenzie, alebo pre zhodnotenie účinnosti liečby u hypertonikov. Záujemcovia o vyšetrenie užívajúci lieky na vysoký krvný tlak, srdce, alebo štítnu žľazu ich musia pred vyšetrením užiť.
  • Analýza tela, ktorá zahŕňa stanovenie indexu telesnej hmotnosti (BMI), % kostrového svalstva, % telesného tuku v tele, určenie hodnoty viscerálneho tuku v tele a stanovenie hodnoty bazálneho metabolizmu.
  • Stanovenie somatometrických parametrov, ktoré zahŕňajú zmeranie obvodu pása a bokov.
  • Na základe získaných výsledkov poskytnutie odborného poradenstva zameraných na zmenu životného štýlu, ktorá by viedla k zníženiu rizika srdcovo-cievnych chorôb u vyšetrovaného klienta.
  • Vyšetrenie je bezplatné.

Srdečne Vás pozývame!