V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Týždeň mozgu 10. – 16. marec 2014

Týždeň mozgu „Brain Awareness Week“ sa uskutočňuje už od roku 1996, vďaka spoločnej iniciatíve dvoch organizácií – medzinárodnej odbornej organizácie „Society for Neuroscience“ a neziskovej organizácie „The Dana Alliance for Brain Initiatives“, ktorá združuje viac ako 265 významných vedcov a je zameraná na podporu verejného povedomia o pokroku vo výskume mozgu.

Akcia sa postupne rozšírila do celého sveta a v súčasnosti sa na nej podieľa množstvo partnerských organizácií. Na Slovensku sa do akcie každoročne zapájajú sociálne zariadenia a zdravotnícke pracoviská, školy a subjekty pomáhajúce seniorom.

V rámci SR túto akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou MEMORY a Centrom MEMORY. Slovensko sa prvýkrát zapojilo v roku 2008.

Čo je dôležité pre náš mozog?logo

Mozog je centrum nervovej sústavy – v mozgu je všetko. Pre tento 1,5 kg ľudský orgán (mužský mozog má zhruba o 4 % viac buniek ako ženský a je o 100 g ťažší), ktorý ukrýva približne 100 miliárd nervových buniek, je dôležitá hlavne prevencia – treba sa naučiť žiť život, ktorý nášmu mozgu prospieva.

Mozog je potrebné precvičovať v každej etape ľudského života, najmä s pribúdajúcim vekom. Všeobecne platí pravidlo, že čo je prospešné pre naše srdce, je prospešné aj pre náš mozog – venujme sa aktívnemu pohybu a dodržiavaniu zásad zdravej výživy, nezabúdajme na preventívne lekárske prehliadky, skúsme obmedziť fajčenie a alkohol.

Pre mozog je tiež dôležitý rozmanitý tréning a primeraná „záťaž“. Je dôležité neustále precvičovanie mozgu s cieľom udržať si mozog v dobrej kondícii, a to čítaním, riešením hlavolamov, krížoviek, riešením matematických úloh, ale aj komunikáciou.