»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Príspevky označené ‘vyhláška’

Vyhláška ÚVZ SR č. 6 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

6/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 5 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

5/2022 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 4 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

4/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 3 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

3/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 2 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

2/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 5/2022 zo dňa 17. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 1 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

1/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Ustanovenie § 2 ods. 7 stráca účinnosť 10. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 6/2022 zo dňa 17. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 312 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

312/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 1/2022 zo dňa 7. januára 2022.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 311 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

311/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 1/2022 zo dňa 7. januára 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 310 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

310/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 2/2022 zo dňa 11. januára 2022.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 309 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

309/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 268/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2021.