https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину
»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Príspevky označené ‘covid-19’

Vyhláška ÚVZ SR č. 22 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

22/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 25/2022 zo dňa 24. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 21 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

21/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 28/2022 zo dňa 10. marca 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č.20 – opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

20/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17/2022 V. v . SR.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 33/2022 zo dňa 20. apríla 2022.

Karanténne opatrenia – škola

V 7. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 9. A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 2. 3.B a 1. odd. ŠKD, 4.A, 5.A 9.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 3. Materská škola Ostratice.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.  
 4. 4.tr. MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 5. 9.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 6. 3.A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 7. 3.B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 8. Kvinta Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 9. 5.B a 5.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.202 vrátane.
 10. 4.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 11. 3.tr. MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 12. 2.tr. ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 13. 2.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 14. 4.tr. sovičky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 15. 3.tr. MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 16. 1.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 17. Materská škola Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 18. 2.C a 3.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 19. 5.A, 6.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 20. 3.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 21. 4.tr., 6.tr, 7.tr. ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 22. 4.C SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 23. 1.A, 2.A, 5.A E- škola  spojená súkr. škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 24. 2.B, 6.A, 9.B., 7.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 25. 3.tr. MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 26. 9.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 27. 6.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 28. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 29. 5.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 30. 7.A, 7.B, 8.A, 8.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do15.2.2022 vrátane.
 31. 1.A, 1.B, 4.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 32. 8.A, 8.B, 5.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 33. 5 tr. MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátene.
 34. 1.A, 2.A, 2.B, 3.B (ŠKD), 7.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatreniua platné do 16.2.2022 vrátane.
 35. 2.AT Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 36. 8.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 37. 5.B, 6.A, 6.B, 8.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane
 38. 3.tr., 5.A a 5.B., 8.A a 8.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 39. 7.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 40. 3.B ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 41. 2. ročník ZŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 42. 1.B a 7.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 43. 4.tr,5.tr., 7.tr.,8.tr. Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 44. 3.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 45. 3.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 46. 7.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 47. 7.B ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 48. 3 žiaci z 8.B tr. ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 49. 9.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 50. Oktáva A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 51. 1.tr. MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 52. 1.A, 2.A, 8.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.202 vrátane.
 53. 1. A SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 54. 1.C a 5. K SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 55. 3.C, 6.A 9.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 56. 1.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 57. 2.B ZŠ Mierové nám Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 58. 1.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do19.2.2022 vrátane.
 59. III.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 18.2.2022 vrátane.
 60. 9.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 61. 1.A a I.II.L SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 62. 7.C ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 63. III.C Gymnázium V. B. N. Prievidza
  . Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 64. Oktáva B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 65. 4.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 66. 1.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 67. 1.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 68. 5.B a 2. A ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 69. 3. tr. žabky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 70. 7.tr. ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 71. 2.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 72. 3.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 73. 8.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 74. 9.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 75. 1.C MŠ Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 76. 5.tr. žabky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 77. 2.A, 3.B, 6.A, 7.B, 8.B ZŠ Ul. Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.22022 vrátane.
 78. Základná škola Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné od 16.2.2022 do 20.2.2022 vrátane.
 79. 3.tr. MŠ SNP Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 80. 8. ročník ZŠ Klatova Nová ves.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 81. 7.C ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 82. 2.tr. MŠ Dimitrovova Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 83. Púpavy a sedmokrásky MŠ Diviacka Nová Ves uzatvorená z technických príčin do 18.2.2022 vrátane.
 84. 6.A Súkr. Škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 85. 2.tr. včielky MŠ Školská Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 86. 5.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 87. IV.D SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 88. 8.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 89. 2.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 90. IV. tr. včielky MŠ Makarenkova Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 91. 3.tr. ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 92. 2. ročník ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 93. 6.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 94. 3- 4 ročné deti MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 95. 7.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatreniam platné do 20.2.2022 vrátane.
 96. Prima Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 97. 1.C, 2.A, 3.D, 4.C Gymnázium V. B. N.Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 98. 5.B ZŠ P. Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 99. 6.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 100. 4.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane
 101. 5.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2025022 vrátane.
 102. 2.C, 7.A ZŠ Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.B
 103. 2.B (MPS), 4.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 104. Tr. najmladších detí Súkr. jasle Tesori di Montesori Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.20.2022 vrátane.
 105. 3.C ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 106. MŠ Tužina.
  Karanténne opatrenia platné do 20.20.2022 vrátane.
 107. 3.A a 5.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 108. 8.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 109. 5.K, 2.K, 2.F, 2.B SOŠ služieb Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 110. 2. tr ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 111. 3. ročník ZŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 112. 7.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 113. 5.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 114. 8. ročník Špec. ZŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 115. ZŠ Hradište.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 116. 5. A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 117. 2.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 118. trieda Kuriatka MŠ Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 119. 1.B Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 120. 1.B, 2.A, 3.B, 6.A, 8.A, II. a IV. odd. ŠKD ZŠ Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 121. IV.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 122. IV.CH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 123. 2. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 124. I.D a III.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 125. 2.B a 9.B ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 126. 3. tr. MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 127. 5.C ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 128. 3.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 129. MŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné od 17.2.2022 do 21.2.2022 vrátane.
 130. 6. tr. ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane
 131. Sekunda Gymnázium V. B. N Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 132. III.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 133. 5.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 134. 7.B a 9.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 135. 1. tr. MŠ Ul. Banícka Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 136. MŠ Kolačno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.20225 vrátane.
 137. 8.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 138. 6.A a 9.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 139. Tr. A1 MŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 140. 9A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 141. 4. tr.jabĺčka MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 142. Materská škola Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 143. 6.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.22 vrátane.
 144. 2.J a 4.A SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 145. 9. tr. ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 146. 3. tr. MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 147. 1.B, 6.B ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 148. 8. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 149. 4.A, 3.J SOŠ T.Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 150. 3.A tr. ZŠ P.J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 151. 3. tr. MŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 152. 6. tr. ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 153. 4.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 154. 7.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 155. 9.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 156. 5.A a 9.B ZŠ Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 157. Malá trieda MŠ Malé Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 158. 5.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 159. 1. trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 160. 8.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 161. Trieda kačiatka MŠ P. Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 162. 1. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 18.2.2022 vrátane.
 163. 2.A trieda ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 164. 2.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 165. 5.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 166. MŠ Malinová.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 167. I.B Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza. Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 168. 3. trieda MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 169. 7.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 170. 2.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 171. 1.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 172. 8.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 173. 5.A, 5.B, 3.A ZŠ Ul.energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 174. 6. a 7.ročník ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 175. 6.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 176. 1.B MŠ D.Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 177. 8.A ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 178. 2. a 4. trieda MŠ J.Matušku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 179. II.KH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 180. 3. trieda MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 181. 6. a 9.trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 182. MŠ Krásno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 183. trieda kuriatka MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 184. 4.A Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 185. 8.A Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 186. 1. trieda MŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 187. 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 188. 1. a 2. trieda MŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 189. 8.ročník ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 190. II.B a II.C (kurz zimných športov) Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 191. Kvinta Gymnázium V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 192. IV.F Gymnázium V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 193. II.PSA Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 194. 5. tr. ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 195. 2. odd. MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 196. 6.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.

Posledná úprava: 21.02.2022/06:59

Vyhláška ÚVZ SR č. 19 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

19/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2022

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 25/2022 zo dňa 24. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 18 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

18/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11/2022 V. v. SR.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022 zo dňa 24. februára 2022.

Karanténne opatrenia – škola

V 6. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 1.stupeň ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 2. 2.C, 3.C, 5.B, 9.A ZŠ  Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 3. 9.B ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 4. 2.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 5. 5.tr. motýliky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 6. 3. ročník ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 7. 1.B, 3.B, 4.B, 9.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 8. 8.A a 8.B ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 9. 4.B, 7.B, 9.A, 9.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 10. 1. trieda a 2. trieda MŠ Ul. SNP Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 11. 3.A ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 12. 8.A a 8.B ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 13. 1.A, 2.A, 5.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 14. 1.tr. a 2. tr. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 15. 4.trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 16. 1.C SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2. vrátane.
 17. Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta Handlová do 8.2.2022 vrátane.
 18. IV. J SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 19. IV.K SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 11.2.2022 vrátane.
 20. IV.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 11.2.2022 vrátane.
 21. 3 A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.  
 22. Sexta Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 11.2.2022 vrátane.
 23. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenie platné do 13.2.2022 vrátane.
 24. 2. trieda včielky MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do  12.2.2022 vrátane.
 25. 4.trieda, 5. trieda, 7. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenie platné do 12.2.2022 vrátane.
 26. 4. trieda ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 27. MŠ Ráztočno z prevádzkových dôvodov uzatvorená do 9.2.2022 vrátane.
 28. Prima, II.E,II.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 29. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 30. 2. trieda MŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 31. 3.B, 3.C, 6.B, 7.A, 8.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 32. 2.E, prima, 2.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 33. 9. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 34. 2.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane
 35. 2.A ZŠ Bošany. Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 36. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 37. 8.A ZŠ Ul. Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 38. 5.A, 8.A a 8.B Špeciálna ZŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 39. 2.C, 3.D a 4B. MPS SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 40. 8.A a 8.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 41. 1.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 42. 6.roč., 7.roč., 8.roč. 9.roč. ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 43. 4. trieda ZŠ s MŠ Diviacka Nová ves.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 44. 3. trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 45. 4.A, 5.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 46. MŠ Rudnianska Lehota z technických príčin uzatvorená do 12.2.2022 vrátane.
 47. 9.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 48. 1.C ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 49. 2.tr. MŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenie platné do 12.2.22022 vrátane.
 50. 6.A ZŠ P. J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 51. 2. trieda motýliky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2022 vrátane.
 52. 3.B, 3.C, 6.B, 7.A, 8.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 53. III.PSB SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 54. 1.C, 2.K a 3.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 55. 4.B. Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 56. 6.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 57. 2.B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 58. Základná škola Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 59. 7.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 60. 9.A ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2. 2022 vrátane.
 61. MŠ Lipník.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 62. 7.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 63. 3.E SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 64. 1.J SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 65. MŠ Kolačno.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 66. III.E Gymnázium V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 67. 1.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 68. Septima Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 69. I. PSB SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 70. 1.C Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 71. 9.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 72. IV.C Gymnázium V. B. N Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do13.2.2022 vrátane.
 73. 3. trieda MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do13.2.2022 vrátane.
 74. 3.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do13.2.2022 vrátane.
 75. 2.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 76. 1.C, 1.B, 3.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 77. 5.B ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 78. 6.B ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 79. 1. tr. a 3. tr. ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 80. Trieda zelená MŠ Benického Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 81. 4.B a 5.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 82. 3.B., 6.C., 7.A ZŠ R. Kaufmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 83. 4.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 84. 2.B a 6.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.22022 vrátane.
 85. 2.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2022 vrátane.
 86. 6. trieda pampúšiky MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 87. MŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 88. 9.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 89. 3.A a 4.E SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 90. 1.A a 1.B ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 91. 9.A a 9.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 92. 9.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 93. 3.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 94. 3.A (OA) SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 95. Trieda najmladších detí DJ Tesori di Montessori Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 96. 3.J, 3.B, 2.C., 2.O SOŠ J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 13.2.2022 vrátane.
 97. IV. KR SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 98. 6. trieda ZŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 99. I.A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 100. Trieda 4-5 ročné deti mačiatka MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 101. 2.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 102. II.B Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 103. 1., 2. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 104. 4.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 12.2.2022 vrátane.
 105. 4.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 13.2.2022 vrátane.
 106. 6.A a 7.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 107. 2. trieda  MŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 108. 3.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 109. 9.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 110. 5.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 111. I.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 112. 1.odd. ŠKD ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 113. IV.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 114. 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 115. 5.C ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 116. 5.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 117. ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 118. 6.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 119. 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 120. Trieda predškolákov MŠ Cigeľ.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 121. 2.tr. MŠ Ul. Mišúta Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 122. 9.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 123. 2. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 124. 5. ročník ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 125. II.PSA SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 126. Trieda predškolákov MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 127. 2.A SOŠ T.Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 128. 3.J a 1. E 5ž. SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 129. 3.A ZŠ Chrenovec  – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 130. 9.A, 9.B ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.  
 131. 3.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.  
 132. 8.ročník ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.  
 133. 2.B, 5.C., ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 134. 8.C ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 135. 1. a 2. tr. MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 136. 1.C Spojená škola nábr. J. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 137. 1.2.3. Z Spojená škola nábr. J. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 138. V.K SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 139. 3.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 140. 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 141. Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 142. 6.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 143. Kvarta Gymnázia V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 144. MŠ Šútovce.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 145. 6.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 146. 1.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 147. 2.B ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 148. 7.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 149. 1.A cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 150. 1.B cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 151. 1.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia do 15.2.2022 vrátane.
 152. 7.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 153. 4 žiaci z 3.odd. ŠKD ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 154. Tercia a I.D Gymnázium V. B. N Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 155. 8.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 156. 1. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 157. Spojená škola Nitrianske Pravno – ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné od 14.2.2022 do 18.2.2022 vrátane.
 158. 3.tr., 6.tr., 9.tr. ZŠ valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 159. Triedy púpavy a sedmokrásky MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 160. 4.A, 4.B, 6.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 161. 5.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 162. 6.tr. medvieďatá MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 15.2.2022 vrátane.
 163. 5.A, 6.A, 7.A, 8.A ZŠ Športovcov Partizánske ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 164. 3.B Spojená súkr. Škola e – škola Bálinta Prievidza.
  Karnténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 165. 8.A a 9.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 166. 3.A., 5.A, 7.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 167. 9.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 168. 4.A ZŠ P.J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 169. 7.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 170. 2.tr. a 4.tr. ZŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 171. 4.A, 2.A (polovica tr.) ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 172. 3.C odbor elektrikári SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 173. 9.A, 9.B, ŠKD (1.A.,4.C,3.C,4.B, 4.D) ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 174. 3.B a 9.B. ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 175. 9. ročník ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 176. 3.roč. a 4.roč. ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 177. Včielky a lienky MŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 178. 5.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 179. 5.A ZŠ Nováky. Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 180. 2.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 181. 2.D SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 182. 3.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 183. 9.A ZŠ Ul. Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do15.2.202 vrátane.
 184. 5.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 185. 3.tr. MŠ Banícka Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 186. 5.A ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.

 Posledná úprava: 11.02.2022/12:34

 

Vyhláška ÚVZ SR č.17 – opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

17/2022 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2022 zo dňa 15. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 33/2022 zo dňa 20. apríla 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 16 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

16/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 15 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

15/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2022 zo dňa 4. februára 2022.