»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Príspevky označené ‘covid-19’

Vyhláška ÚVZ SR č. 111 – povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

111. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 133/2021 zo dňa 19. marca 2021.

Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia

Prosíme ľudí, aby veľmi dôsledne zvažovali nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia. Rekreáciu v zahraničí v takto vážnej epidemiologickej situácii neodporúčame.

Neriskujte. Urobte všetko pre to, aby ste neprispeli k šíreniu nových variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku. Chráňte zdravie ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu.

Situácia je vážna a hrozba skutočná.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa správajú obozretne a zodpovedne.
Celý text »

Správne postupy: výber respirátora, manipulácia a údržba

Od pondelka 8. marca 2021 bude povinné nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti). Pripravili sme preto súhrn základných informácií o tom, ako si vybrať respirátor a ako sa oň starať tak, aby ste boli čo najlepšie chránení.


Celý text »

Karanténne opatrenia – škola

V 10. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. IV.A a IV.B. Obchodná akadémia Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 6.3.2021 do 19.3.2021 vrátane.
 2. 1.trieda MŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 3. 3.A ZŠ Kanianka z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 8.3.2021 do 21.3.2021 vrátane.
 4. 3.J  SOŠ Handlová –  odbor mechanik – opravár strojov a zariadení a elektromechanik a 5. A bilingválna obchodná akadémia z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 6.3.2021 do 19.3.2021 vrátane.
 5. 3.A Základná škola Veľké Uherce z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.3.2021 do 17.3.2021 vrátane.
 6. Trieda MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 6.3.2021 do 19.3.2021 vrátane.
 7. Trieda 3.K – odbor elektromechanik, Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 10.3.2021 do 23.3.2021 vrátane.
 8. 4.C. odbor technické lýceum a odbor počítačových sietí a 4.D  – odbor mechanik mechatronik SOŠ Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 9.3.2021 do 22.3.2021 vrátane.
 9. Školský klub detí – Špeciálna základná škola, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 11.3.2021 do 24.3.2021 vrátane.
 10. Tesori di Montessori, Hrabová 374/15 Prievidza- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 11.3.2021 do 24.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 12.3.2021/13:39

Vyhláška ÚVZ SR č. 97., 98. a 99. zo dňa 3. marca 2021

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 131/2021 zo dňa 19. marca 2021.

99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 111/2021 zo dňa 11.3.2021

Vyhláška RÚVZ Prievidza – predaj alko/nealko nápojov na priamu konzumáciu

Vyhláška RÚVZ Prievidza, ktorou sa v okresoch Prievidza a Partizánske zakazuje všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

Vyhláška bude platná od 3. marca 2021 1. marca 2021, zverejnená bude vo Vestníku vlády SR.

ZRUŠENÁ vyhláškou RÚVZ PD č. 122/2021 s účinnosťou 22. marca 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 9. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Bojnice v zariadení ZŠ s MŠ Bojnice, Školská 292/7, 972 01 Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 26.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 2. 1. B. trieda ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 3. 3.A trieda ZŠsMŠ Nedožery-Brezany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 25.2.2021 do 10.3.2021 vrátane.
 4. 1. A trieda Spojená škola internátna Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 5. Materská škola Malinová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 6. Materská škola pri ZŠ s MŠ Chrenovec – Brusno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 23.2.2021 do 9.3.2021 vrátane.
 7. 2. B trieda ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 8. Trieda žltá, Materská škola Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 26.02.2021 do 11.03.2021 vrátane.
 9. Trieda pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 25.2.2021 do 11.3.2021 vrátane.
 10. II. A trieda ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 11.  Materská škola Veľká Čausa z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 1.3.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 12. 2. B trieda Cirkevnej ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Nám. SNP 200/22, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 1.3.2021 do 11.3.2021 vrátane.
 13. 5. A trieda Špeciálnej ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 14. 2.ročník ZŠ Zemianske Kostoľany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 15. 2. trieda MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 16. 5. B trieda Spojená škola internátna z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 17. Internát Spojená škola internátna z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 18. 1. trieda ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.0221 do 12.3.2021 vrátane.
 19. IV. BC SOŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 20. 4.A trieda Cirkevná ZŠ s MŠ  Jána Krstiteľa Partizánske výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia z dôvodu od  2.3.2021 15.3.2021 vrátane.
 21. 4. ročníky a oktáva Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 22. Materská škola Jalovec z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 23. 4.B ZŠ Mierové nám. Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 4.3.2021 do 17.3.2021 vrátane.
 24. Spojená škola internátna Prievidza  z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 25. 4. A a  1. C ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 26. IV.B ZŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 27. 2. trieda MŠ Dimitrovova Handlová – elokované pracovisko z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od  3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 5.3.2021/10:32

Karanténne opatrenia – škola

V 8. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. II.trieda MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 20.02.2021 do 05.03.2021 vrátane.
 2. 1.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.
 3. Centrum pre deti a rodiny Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 22.2.2021 do 07.03.2021 vrátane.
 4. 3.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 24.02.2021 do 09.03.2021 vrátane.
 5. 4.A.,4.E.,4.F SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 25.2.2021 do 10.3.2021 vrátane.
 6. Trieda detí vytvorená pre rodičov kritickej infraštruktúry MŠ Ul. Banícka, Lehota pod
  Vtáčnikom z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 20.2.2021 do 5.3.2021 vrátane.
 7. Skupina žiakov odboru autoopravár – mechanik SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 25.2.2021/09:26

Karanténne opatrenia – škola

V 7. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 3.,4., 5. a 6. trieda MŠ Ul. J. Matušku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 16.02.2021 do 1.3.2021 vrátane.
 2. 1. a 2. trieda Materská škola pri ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 16.02. do 01.03.2021 vrátane.

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2021 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska od 1.1.2021 do 31.3.2021.
Celý text »