Príspevky označené ‘covid-19’

Vyhláška ÚVZ SR č. 14/2021 – režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vyhláška ÚVZ SR č. 13/2021 – obmedzenia prevádzok a hromadných podujatí

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR 7/2021 – karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR

7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Vyhláška ÚVZ SR 67/2020 – izolácia pozitívnych osôb a karanténa osôb v úzkom kontakte s pozitívnou osobou

67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Táto vyhláška ustanovuje:

a) izoláciu osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19,
b) karanténu osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
c) úpravu práv a povinností osôb v osobitnom režime.

 

Vyhláška ÚVZ SR – Vyhláška č. 43. a 45.

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – ZRUŠENÁ

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Karanténne opatrenia – škola

V 51. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 1 – 4 ročník Súkromná spojená škola,  Falešníka 5 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 8.12.2020 do 18.12.2020 vrátane.
 2. Základná škola s materskou školou Valaská Belá z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia ZŠ od 10.12.2020 do 20.12.2020, MŠ od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 3. MŠ – II. trieda ZŠ s MŠ Chynorany  z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.   
 4. Nový domov Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 5. Súkromná materská škola a jasle Perinkovo, Chrenovec – Brusno 367 z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 6. MŠ D. Krmana 334/6, Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 7. Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka ul. Partizánske z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 8. 1 – 4 ročník Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 9. Materská škola, Ul. Pionierov  82/6 Kanianka z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.
 10. 2.A. trieda Základná škola Chynorany, ZŠ s MŠ Chynorany z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.

posledná úprava: 16.12.2020/11:19

Vyhláška ÚVZ SR – prevádzky a hromadné podujatia

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR – karanténne opatrenia pri vstupe do SR

33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Vyhláška ÚVZ SR – vstup do priestorov škôl

32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl.

Karanténne opatrenia – škola

V 50. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 4.A a 4.B ZŽ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 2. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom I. A trieda z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 07.12.2020 do 11.12.2020 vrátane.
 3. ZŠ Školská Handlová 1. – 4. ročník od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
  Karanténne opatrenia od 04.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 4. Materská škola (zariadenie ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany) z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 5. 3.B Základná škola Nováky, elokované pracovisko J.C. Hronského Nováky z dôvodu výskytu COVID -19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.220 do 14.12.2020 vrátane.
 6. MŠ Malinová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 7. 3.A a 3.B Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.12.2020 do 13.12.2020 vrátane.
 8.  4.A. a 4.B. Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 9. 3. A ZŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.12.2020 do 13.12.2020 vrátane.
 10. MŠ Diviacka Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 7.12.2020 do 17.12.2020 vrátane.
 11. 1 – 4. ročník Základná škola Klatova Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 12. 1.A ZŠ s MŠ Malonecpalská Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 08.12.2020 do 18.12.2020 vrátane.
 13. Spojená škola internátna – praktická škola Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 09.12.2020 do 19.12.2020 vrátane.

Posledná úprava: 11.12.2020/09:06