»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Príspevky označené ‘covid-19’

Vyhláška ÚVZ SR č. 257 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených

257/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. októbra 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 42. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 1.PSA trieda Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 2. 1.B, 2.A, 4.B, 7.A, 9.A, 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 3. 6.A a 9.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.
 4. 9.B Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 5. 5.A ZŠ Mierové nám. 255/27 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 6. 4.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 7. 6.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.2021 vrátane.
 8. Základná škola Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 9. 7.A Základná škola Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.
 10.  2.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 11. 2.F SOŠ T. Vansovej 32 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.
 12. 6.A  ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.202 vrátane.

Posledná úprava: 21.10.2021/08:49

Karanténne opatrenia – škola

V 41. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 6.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 2. 1.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 3. 1.K SOŠ T. Vansovej 25 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 4. 2.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 5. 3.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 6. Trieda Lienka MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 7. 4.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 8. 3.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.10.2021 vrátane.
 9. 7.C a 8.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.10.2021 vrátane.
 10. 3.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.10.2021 vrátane.
 11. 9. A ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.10.2021 vrátane.
 12. 1.A a 2A Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do  21.10.2021 vrátane.
 13. Tercia a 4.D Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.10.2021 vrátane.
 14. 7.B R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.2021 vrátane.
 15. V.K SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.2021 vrátane.
 16. 2.B Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.
 17. Prima V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.

Posledná úprava: 18.10.2021/08:21

Vyhláška ÚVZ SR č. 255 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

255/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 254 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

254/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.

256/2021 V. v. SR REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Vyhláška ÚVZ SR č. 253 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

253/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 252 – opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

252/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 40. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 9.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné 11.10.2021 vrátane.
 2. 6.trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 3. 6. A trieda ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 4. 6.A trieda Základná škola Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 14.10.2021 vrátane.
 5. 1.A  Základná škola Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 6. 1. G a 2. G Piaristická spojená škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 7. 2.D Stredná odborná škola Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 8. I.trieda a II.trieda Základná škola Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 14.10. 2021 vrátane.
 9. III. K – HA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 10. III.E Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 11. III. B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.10.2021 vrátane.
 12. I.C a II. C SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 13. 1. O – nadstavbové štúdium SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 14. 7.A a 7.C základná škola ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.10.2021 vrátane.
 15. VI. tr., VII. tr., VIII. tr. Základná škola Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 16. V.B trieda Základná škola Ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 16.10.2021 vrátane.
 17. 5. B Základná škola Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 15.10.2021 vrátane.

posledná úprava: 08.10.2021/10:08

Vyhláška ÚVZ SR č. 250 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

250. V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4. októbra 2021.

Posledný termín pre 2. dávku AstraZeneca v TN kraji

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že posledný termín, kedy bude možné aplikovať druhú dávku vakcíny VAXZEVRIA od firmy AstraZeneca je 6. október 2021, preto ministerstvo v spolupráci s vakcinačnými centrami v každom kraji otvára posledné termíny očkovania druhých dávok.

V Trenčianskom kraji bude táto možnosť 6. októbra 2021 v NsP Považská Bystrica.

Bližšie informácie nájdete na stránke Ministetstva zdravotníctva SR.