»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Príspevky označené ‘covid-19’

Pravidlá pre školy od 19. 4. 2021

Pravidlá pre materské, základné a stredné školy platné od 19. apríla nájdete v prílohe.

Karanténne opatrenia – škola

V 16. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. trieda ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia CO0VID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.4.2021 vrátane.
 2. 1.trieda elokované pracovisko Dimitrovova 374/24 MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 29.4.2021 vrátane.
 3. 3.B trieda a ŠKD – 3. ročník ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 4. 4. trieda  MŠ Ul. Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 5. 1. stupeň (trieda 1.A, 1.B, 2., 3., 4.) ZŠ Horná Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID–19.
  Karanténne opatrenia platné do 4.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 22.4.2021/12:39

Vyhláška ÚVZ SR č. 187 – k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 186 – k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 176 – režim na hraniciach

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 175 – povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 15. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 2. Zelená trieda (3-4 ročné) deti MŠ Ul. Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 3. 2. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 22.4.2021 vrátane.
 4. Modrá trieda MŠ Ul. Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 5. 2. E – odbor autoelektrikár SOŠ Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 28.4.2021 vrátane.

posledná úprava: 15.4.2021/10:42

Karanténne opatrenia – škola

V 14. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Veľký Klíž z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 15.4.2021.
 2. 4.D ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 3. 3. trieda MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 15.4.2021 vrátane.
 4. 1. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 5. 2.trieda ZŠ s MŠ Nitrica z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 6. Trieda A1 elokované pracovisko Morovnianska cesta 1793/6, Handlová MŠ Ul. SNP 27, Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 20.4.2021 vrátane.
 7. 3.B trieda pri ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 8. 4.A ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 9. 3. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID -19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 10. 4.B ZŠ ul. energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 22.4.2021 vrátane.
 11. 4. ročníky a oktáva Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia  platné do 22.4.2021 vrátane. 

posledná úprava: 8.4.2021/14:25

Karanténne opatrenia – škola

V 13. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Skačany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 2. ZŠ pri ZŠ s MŠ Bystričany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 3. MŠ pri ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 4. 3.B Materská škola, Ul. D Krmana Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 5. Trieda kuriatka MŠ Bošany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 6. 4.C trieda ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 12.4.2021 vrátane.
 7. Materská škola Koš pri ZŠ s MŠ Koš z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 8. 4.B ZŠ R. Jašíka Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 9. 2. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 10. 1. C trieda MŠ, Ul. V. Clementisa 251/12 Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.

Posledná úprava: 1.4.2021/09:42

EPIKETA

Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie.
Celý text »