Príspevky označené ‘covid-19’

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie OLP/8326/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia zo dňa 14.10.2020. Termín účinnosti od 15.10.2020 od 6,00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška

Opatrenie OLP/8323/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška zo dňa 14.10.2020. Termín účinnosti od 15.10.2020 od 06.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020.

Karanténne opatrenia – škola

V 42. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Trieda 4.A a 4.B Obchodná akadémia F. Madvu 2 z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 17.10.2020.
 2. Trieda 2. C Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020.
 3. Trieda 3.D Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 17.10.2020.  
 4. Trieda sexta Spojená piaristická škola Prievidza, Andreja Hlinku 44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 17.10.2020.
 5. Trieda 2.F a 4. F Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 15.10.2020.
 6. ZŠ s MŠ Čavoj 35, 972 29 Čavoj z dovôdu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020.
 7. Trieda sekunda a septima B Gymnázium V.B.N. Prievidza, Matice slovenskej 338/16, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 22.10.2020
 8. Spojená škola internátna, Úzka 2, 971 01 Prievidza, elokované pracovisko Špeciálna materská škola, Športová ulica 134/34, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 22.10.2020
 9. Materská škola, Pionierov 82/, 972 17 Kanianka.
  Karanténne opatrenia do 24.10.2020
 10. Základná škola s materskou školou Horná Ves č. 360, 972 48 Horná Ves z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 25.10.2020
 11. Trieda 3.C Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51  Handlová  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020 
 12. Trieda H 1 – včielky MŠ M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 19.10.2020  

posledná úprava: 15.10.2020/14:06

Karanténne opatrenia – škola

V 41. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Trieda 5. A Základnej školy Kanianka, Ul. SNP 587/7, 972 17 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 11.10.2020.
 2. Trieda 4. C Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 11.10.2020.
 3. Základná umelecká škola L. Stančeka Prievidza, Rastislavova ul. 745/13, Prievidza – odbor hudobná náuka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 08.10.2020.
 4. Trieda 6. A Základnej školy, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 11.10.2020.
 5. Trieda 2. F a 4. F  Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 15.10.2020.
 6. ZŠ s MŠ Čavoj 35, 972 29 Čavoj z dovôdu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020.

posledné doplnenie: 09.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – režim na hraniciach

Opatrenie OLP/7693/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – režim na hraniciach zo dňa 29.9.2020. Termín účinnosti od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7310/2020 zo dňa 17.9.2020.

Karanténne opatrenia – škola

V 40. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Trieda Septima osemročného gymnázia a trieda 3. G Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku  44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 01.10.2020.
 2. Trieda Kvarta osemročného gymnázia Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného  ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 04.10.2020.
 3. Trieda 2. C Materskej školy, Cesta Vl. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 05.10.2020.
 4. Trieda 5. B Základnej školy, Mariánska ulica 554/9, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 09.10.2020.
 5. Materská škola, Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 12.10.2020.
 6. Trieda 9. A Základnej školy, Školská 292/7, 972 01 Bojnice z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 09.10.2020.

posledné doplnenie: 05.10.2020

Karanténne opatrenia – škola

V 39. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 2. Trieda 3.A Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 972 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 3. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 4. Septima A osemročného gymnázia a 2.E Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného  ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 5. Trieda 2.A Základnej školy Kanianka, SNP 587/4, 971 01 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 6. ZŠ, Mierové námestie 255/27, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.  
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 7. Trieda 6. C Spojenej školy – ZŠ s MŠ, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 05.10.2020.
 8. Trieda 2. F Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.

Karanténne opatrenia – škola

 1. Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 2. 3.A trieda Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 972 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 3. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 4. Septima A osemročného gymnázia a 2.E Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 5. 2.A Základná škola Kanianka, SNP 587/4, 971 01 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Karanténne opatrenia – škola

 1. SOŠ, Lipová 8 Handlová, 972 51 Handlová – od 19.09.2020 do 27.09.2020
 2. SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza Trieda 3.A. – od 19.09.2020 do 27.09.2020
 3. Základná škola, Školská 766, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom – od 20.09.2020 do 25.09.2020