»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Príspevky označené ‘covid-19’

Vyhláška ÚVZ SR č. 6 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

6/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 5 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

5/2022 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 4 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

4/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 3 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

3/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

Karanténne opatrenia – škola

V 3. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 3.B trieda MŠ D.Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.01.2022 vrátane.
 2. 4.A trieda ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 3. 1.A, 2.B, 3.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 4. 5.A trieda ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 5. 4.B trieda ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 6. 4.C elektrotechnika SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 7. I.trieda MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 8. 4. trieda ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 9. 7. C. trieda Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 10. 1. roč. a 2.roč.ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 11. 3. trieda (lienka), MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 12. 3.C informačné a sieťové technológie SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 13. 4. trieda Lienky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 14. 2.B mechanik počítačových sietí SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 15. 5.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 16. 2.C a 2.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 17. 7.A ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 18. 9.B ZŠ P. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 19. 8.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 20. 8.B ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 21. 5.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 22. 2.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 18.1.2022 vrátane.
 23. 8.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 24. 2.C a 3.A SOŠ obchodu a služieb, J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 25. 4. trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 26. 7.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 27. 4.F SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 28. 2.K odbor murár a I.II. L stavebná výroba SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 29. 4.A trieda ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 30. Materská škola Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 31. 1.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 32. Trieda hruštičky MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022
 33. Trieda hrozienka MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 34. 1.J mechanik opravár – študenti odborného výcviku SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 35. 1.F trieda SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 36. Špeciálna trieda MŠ – ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 37. 8.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 38. 6. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 39. V.D. Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 40. 1.A . Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 41. 5.B ZŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 42. 2.tr. a 5.tr. ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 43. 9.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 44. 8.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 45. 1. a 2. trieda MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 46. 6.A, 7.A, 8.A trieda ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 47. MŠ Kľačno. Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 48. 4.C informačné a sieťové technológie SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 49. 3.A a 3.B Cirkevná ZŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 50. 2.B  a 5.A trieda ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 51. 3.B trieda Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 52. 1.A trieda Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 53. MŠ Pažiť.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 54. MŠ Ul. Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.

Posledná úprava: 21.01.2022/12:43

Vyhláška ÚVZ SR č. 2 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

2/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 5/2022 zo dňa 17. januára 2022.

Karanténne opatrenia – škola

V 2. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 6. trieda MŠ Ul. Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.01.2022 vrátane.
 2. 3.A trieda MŠ D. Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2021 vrátane.
 3. 2.J teoretická trieda SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2021 vrátane.
 4. 5.A trieda ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 5. 8.C ZŠ Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.1.2022 vrátane.
 6. 7.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 7. 2. trieda – včielky MŠ Ul. školská Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 8. 6.B trieda ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 9. MŠ – 3 trieda MŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 10. 3.A a časť detí ŠKD z 1.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 11. IV. B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.

Posledná úprava: 18.01.2022/09:06

Vyhláška ÚVZ SR č. 1 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

1/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Ustanovenie § 2 ods. 7 stráca účinnosť 10. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 6/2022 zo dňa 17. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 312 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

312/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 1/2022 zo dňa 7. januára 2022.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 311 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

311/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 1/2022 zo dňa 7. januára 2021.