V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Sviečkový pochod pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS – 2012

Kampaň Sviečkový pochod realizuje Mládež Slovenského Červeného kríža tento rok už po šestnástykrát.

Ciele kampane sú nasledujúce:

  • uctiť si pamiatku obetí AIDS
  • podporiť ľudí žijúcich s HIV/AIDS
  • vzbudiť pozornosť verejnosti a znížiť diskrimináciu a stigmatizáciu spojenú s HIV/AIDS
  • mobilizovať spoločnosť v boji proti HIV/AIDS

V našom regióne sa pochod bude konať

30. novembra 2012 o 14,00 hod. na Námestí slobody v Prievidzi.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach je jedným z partnerov tejto akcie.