Sviečkový pochod pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS – 2012

Kampaň Sviečkový pochod realizuje Mládež Slovenského Červeného kríža tento rok už po šestnástykrát.

Ciele kampane sú nasledujúce:

  • uctiť si pamiatku obetí AIDS
  • podporiť ľudí žijúcich s HIV/AIDS
  • vzbudiť pozornosť verejnosti a znížiť diskrimináciu a stigmatizáciu spojenú s HIV/AIDS
  • mobilizovať spoločnosť v boji proti HIV/AIDS

V našom regióne sa pochod bude konať

30. novembra 2012 o 14,00 hod. na Námestí slobody v Prievidzi.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach je jedným z partnerov tejto akcie.