V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň zdravia 7. apríl (World Health Day)

Heslo: Globálne šírenie antibiotickej rezistencie
(Antimicrobial resistance and its global spread)

Téma WHO/EURO: Antibiotická rezistencia: Ak nezasiahneme dnes, zajtra nebude čím liečiť (Antibiotic resistance: No action today, no cure tomorrow)

Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia je každý rok informovať celosvetovú verejnosť o špecifickej problematike dotýkajúcej sa sféry zdravia, ochorení a ťažkostí v oblasti zdravotníctva. Prostredníctvom podujatí organizovaných v tento deň zvyšovať povedomie o zdravotných problémoch, ktoré patria k tým najakútnejším v globálnom meradle.

Podobne ako predchádzajúce svetové dni, aj Svetový deň zdravia 2011 má svoju ústrednú myšlienku, ktorej je venovaný. V tomto roku sa mottom stala téma Globálne šírenie antibiotickej rezistencie

Svetový deň zdravia je veľmi dobrou príležitosťou na zdôraznenie, dopadov na zdravie, ktoré treba brať veľmi vážne. Treba ich neustále monitorovať, vyhodnocovať a snažiť sa im v maximálnej miere predchádzať uplatňovaním všetkých dostupných nástrojov a politík.

Vážna hrozba! Slováci dennodenne natlačia do seba toľko antibiotík, až to začína byť neúnosné. Odborníci bijú na poplach. Prejedanie sa antibiotikami ohrozuje naše zdravie! Mnohí z nás nielenže užívajú priveľa antibiotík, ale často aj nesprávne.

Nežiaduce účinky

Ďalším problémom pri užívaní antibiotík sú ich nežiaduce účinky. Tie môžu byť značné a pri neuváženom podaní môže nežiaduci účinok prevážiť nad účinkom priaznivým, liečebným.

Spektrum nežiaducich účinkov je široké: od tráviacich problémov a kožných vyrážok až po šokový stav. Nemožno nespomenúť ani fakt, že užívanie antibiotík spôsobuje prechodné zníženie prirodzenej obranyschopnosti organizmu. Ich nasadenie krátko po začiatku choroby vedie k rýchlemu zlikvidovaniu baktérie, ktorá spôsobila infekciu. Organizmus ani nestačí naplno rozvinúť a precvičiť všetky svoje možnosti boja s infekciou a jeho imunitný systém nemá možnosť naučiť sa s baktériami bojovať. Samozrejme, sú aj závažné ochorenia, kde je včasné podanie antibiotika nutné, lebo inak by si s baktériou telo nedokázalo poradiť.

Vznik WHO

7. apríl sa od roku 1950 oslavuje ako Svetový deň zdravia. Tento deň je symbolickým pripomenutím si založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vznikla práve 7. apríla 1948 .

V roku 1945 na Konferencii OSN o medzinárodnej organizácii jednohlasne schválili jej účastníci návrh Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. O rok neskôr v roku 1946 v New Yorku signovalo 61 štátov z celého sveta, vrátane ČSR, Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie. Ústava je platná od 7. apríla 1948 – tento dátum je dňom vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. V súčasnosti má 192 členských štátov.

Každoročne na tento deň pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 samotnou Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému.

Hesla Svetového dňa zdravia v rokoch:

1992 – Tlkot srdca – rytmus zdravia
1994 – Pre zdravý život – zdravý chrup
1996 – Tehotnosť je výnimočná – urobme ju bezpečnou
1997 – Vznikajúce infekčné ochorenia – globálna pohotovosť, globálna odpoveď
1998 – Zdravé mestá za lepší život
1999 – Aktívne starnutie
2000 – Bezpečná krv sa začína u mňa – krv zachraňuje život
2001 – Svetový deň duševného zdravia
2002 – Pohyb to je zdravie (Move for health)
2003 – Formujme budúcnosť pre život – zdravé prostredie pre deti
2004 – Týždeň bezpečných ciest v európskom regióne (5.-11.4.)
2005 – Dajme šancu každej matke, každému dieťaťu!
2006 – Pracujme spolu pre zdravie
2007 – Investícia do zdravia znamená bezpečnejšiu budúcnosť
2008 – Ochrana zdravia pred klimatickými zmenami
2009 – Zdravotnícke zariadenia v krízových situáciách
2010 – Urbanizácia – šanca pre verejné zdravotníctvo
2011 – Globálne šírenie antibiotickej rezistencie (Antimicrobial resistance and its global spread)

Oddelenie výchovy ku zdraviu