Svetový deň vody

V rámci svetového dňa vody bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach dňa 23. 3. 2015 (pondelok) poskytovať poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní, problémov súvisiacich s vodou a to osobne, alebo na telefónnom čísle 046/519 20 55. Z dôvodu, že RÚVZ Prievidza nemá chemické laboratóriá, nebudú vykonávané rozbory vôd.