V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň vody 2022

Dňa 22. marca 2022 (utorok) v čase od 8.00 do 12.00 hod. bude možné dať si u nás urobiť bezplatné orientačné vyšetrenie pitnej vody z individuálnych zdrojov v zdravotne dôležitých ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Na vyšetrenie je potrebné doniesť 0,2 l vody odobratej v deň vyšetrenia v čistej, vypláchnutej nádobe.

Poskytované bude taktiež poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Dusičnany sú látky obsiahnuté v pôde, do ktorej sa dostávajú prostredníctvo hnojív, chemických postrekov,  priesakmi vôd z nebezpečných hnojísk, chovov hospodárskych zvierat, priesakmi splaškových vôd z neodborne vybudovaných žúmp, poškodenej a netesniacej kanalizácie. V malom množstve prenikajú do zdrojov pitnej vody, ich zvýšený výskyt v pitnej vode však môže byť pre ľudský organizmus nebezpečný. Zistiť zdroj kontaminácie pitnej vody v studniach je zvyčajne obtiažne, nakoľko dusičnany prúdia podzemnou vodou a zdroj môže byť od studne rôzne vzdialený. Dusitany vznikajú vo vode ako prechodný produkt v dusíkovom cykle buď biochemickou redukciou dusičnanov alebo oxidáciou amoniakálneho dusíka. Spravidla teda sprevádzajú dusičnany a amoniakálny dusík.

Zdravotné nebezpečenstvo týchto látok spočíva v tom, že dusitany v ľudskom organizme majú schopnosť viazať sa na hemoglobín, čo je látka zodpovedná za prenos kyslíka do tkanív. Za prítomnosti dusitanov krvi sa tvorí methemoglobín, ktorý schopnosť prenosu kyslíka stráca. Nedostatočná dodávka kyslíka do tkanív sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť už ku smrti. Tento stav je nebezpečný predovšetkým pre dojčatá (hlavne do 3. mesiaca veku), u ktorých je príčinou porúch vo vývine centrálneho nervového systému a oneskorením psychického vývinu alebo duševnou zaostalosťou. Takýto stav môže vzniknúť pri príprave kojeneckej stravy z vody s obsahom dusičnanov.