Svetový deň srdca – poznajte svoje rizikové faktory

Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje v mesiaci september desiaty ročník kampane MOST (Mesiac o srdcových témach). Súčasťou kampane je Deň srdca, ktorý pripadá na 29. septembra 2016.

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva v oblasti najzávažnejších rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak, zvýšená hodnota celkového cholesterolu v krvi, fajčenie, obezita, stres a ďalšie.
Odborníci radia, že pravidelnou konzumáciou zdravej, pestrej a vyváženej stravy, pravidelnou fyzickou aktivitou a vyhýbaním sa fajčeniu (aktívnemu, či pasívnemu) by sa väčšine týchto úmrtí dalo predísť.

V našom meste sa Deň srdca bude konať 29. septembra 2016, vo vestibule Žilinskej univerzity v Prievidzi, Bakalárska 2, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod., kde si môžete nechať zadarmo zmerať pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi.

Okrem tohto dňa, sa počas celého roka uvedené vyšetrenia realizujú v Poradni zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach. V prípade otázok o kampani, ako aj o možnostiach ďalších vyšetrení, môžete získať na tel. č. 046/519 20 47.

V rámci kampane sa tiež propaguje kód zdravého života  0 – 5 – 30 – 120/80. Prvé číslo predstavuje spotrebu cigariet, ktoré by mal človek počas svojho života vyfajčiť (0), ďalšie číslo predstavuje ideálnu hodnotu cholesterolu (5), tretie číslo odporúča ľuďom, koľko minút denne by mali venovať pohybovej aktivite (30) a posledný údaj je ideálna hodnota krvného tlaku (120/80). Snahou každého z nás by malo byť, čo najviac sa priblížiť k týmto cieľovým hodnotám.