V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň srdca

Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje v mesiaci september jedenásty ročník kampane MOST (Mesiac o srdcových témach) – „Spolu chránime vaše srdcia“. Súčasťou kampane je Deň srdca, ktorý pripadá na 29. septembra 2017.

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva v oblasti najzávažnejších rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak, zvýšená hodnota celkového cholesterolu v krvi, fajčenie, obezita, stres a ďalšie.

Odborníci radia, že pravidelnou konzumáciou zdravej, pestrej a vyváženej stravy, pravidelnou fyzickou aktivitou a vyhýbaním sa fajčeniu (aktívnemu, či pasívnemu) by sa väčšine týchto úmrtí dalo predísť.

Tak ako každý rok, aj teraz sa bude Deň srdca konať aj u nás, a to 29. septembra 2017. Tentokrát, ale nebude miestom konania Žilinská univerzita, ale Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice, v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod., kde si môžete nechať zadarmo zmerať pracovníčkami Poradne zdravia krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi a BMI.

Okrem tohto dňa, sa počas celého roka uvedené vyšetrenia realizujú v Poradni zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.

V prípade otázok o kampani, ako aj o možnostiach ďalších vyšetrení, môžete získať                         na tel. č. 046/519 20 47.

V rámci kampane sa tiež propaguje kód zdravého života  0 – 5 – 30 – 120/80. Prvé číslo predstavuje spotrebu cigariet, ktoré by mal človek počas svojho života vyfajčiť (0), ďalšie číslo predstavuje ideálnu hodnotu cholesterolu (5), tretie číslo odporúča ľuďom, koľko minút denne by mali venovať pohybovej aktivite (30) a posledný údaj je ideálna hodnota krvného tlaku (120/80). Snahou každého z nás by malo byť, čo najviac sa priblížiť k týmto cieľovým hodnotám.