V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň proti rakovine – 4. február

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň proti rakovine. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch a liečbe. Svetový deň proti rakovine nám však každý rok pripomína, že počet prípadov sa stále zvyšuje.

Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií patria nádory dlhodobo medzi 2. najčastejšie príčiny smrti s podielom okolo 25 %. V roku 2014 zomrelo 13 643 osôb so zhubným nádorom alebo s nezhubným nádorom, ktorého lokalizácia bola klinicky veľmi závažná. Výskyt zhubných nádorov v celej populácii stúpa. Podľa lokalizácie zhubných nádorov z odhadov onkoportalu GLOBOCAN v roku 2012, bol na prvom mieste u mužov kolorektálny karcinóm s 2347 prípadmi ochorenia. U žien patrilo prvé miesto rakovine prsníka s 2643 prípadmi ochorenia, kolorektálny karcinóm u žien bol druhým najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným ochorením a rakovine krčka maternice so 607 prípadmi ochorenia patrilo piate miesto vo výskyte ochorenia.

Základné fakty o rakovine:

  • Rakovina sa zaraďuje medzi hlavné príčiny chorobnosti a úmrtnosti na celom svete s približne 14 miliónov nových prípadov a 8 200 000 rakovinových úmrtí v roku 2012,
  • Očakáva sa, že počet nových prípadov vzrastie cca o 70 % v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí,
  • U mužov bola najčastejšie diagnostikovaná rakovina v roku 2012 na pľúcach, prostate, konečníku, žalúdku a na pečeni,
  • U žien je najčastejšie diagnostikovaná rakovina na prsníku, konečníku, pľúcach, na krčku maternice a na žalúdku,
  • Asi 30 % úmrtí na rakovinu je spôsobených nesprávnym, rizikovým životným štýlom: ide o vysoký index telesnej hmotnosti, nízku spotrebu ovocia a zeleniny, nedostatok fyzickej aktivity, užívanie tabaku a užívanie alkoholu,
  • Užívanie tabaku je najdôležitejším rizikovým faktorom pre rakovinu, spôsobuje viac ako 20 % celosvetových úmrtí na rakovinu a asi 70 % svetových úmrtí pripadá práve na rakovinu pľúc,
  • Rakovinotvorné vírusové infekcie (HBV/HCV, HPV), sú zodpovedné za až 20 % všetkých úmrtí na rakovinu v krajinách s nízkymi a strednými príjmami,
  • Viac ako 60 % z celkového počtu nových ročných prípadov sveta, sa vyskytuje v Afrike, Ázii, v Strednej a Južnej Amerike. Tieto oblasti tvoria 70 % svetových úmrtí na rakovinu,
  • Očakáva sa, že počet prípadov rakoviny sa zvýši zo 14 miliónov v roku 2012 na 22 miliónov v nasledujúcich dvoch dekádach.

Zdroj: ÚVZ SR; WHO